Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
haastige spoed, is zelden goed.

haastige spoed, is zelden goed.

Gepubliceerd: 07-dec-2020 08:00

Haastig spoed is zelden goed

Vaak horen we dat het inwinnen van juridisch advies vooraf aan een discussie niet wordt gedaan omdat advocaten, kort gezegd, “duur” zijn. En toch kun je er flink bekaaid vanaf komen als je het niet doet, hoe subjectief dat ook mag klinken als advocaat zijnde…

Dit artikel over een uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam is daar een voorbeeld van.

Intrekking aanbod na ziekmelding

De situatie is als volgt. Werknemer (tevens bestuurder van de onderneming) is al sinds 2014 aan het werk bij Vistra en gaat eind 2018 met (betaald) verlof vanwege persoonlijke omstandigheden. Vistra laat in januari 2019 weten dat zijn functie komt te vervallen en biedt werknemer ook een nieuwe functie aan. Vistra trekt dit aanbod evenwel weer in nadat werknemer zich eind januari 2019 ziek meldt.

Doorsturen mails naar privé account en ontslag op staande voet

Hierop stuurt werknemer een aantal e-mails met bijlagen naar zijn privé-e-mailadres en naar zijn advocaat. Werkgever is van oordeel dat het doorsturen van gevoelige bedrijfs- en klantgegevens een dringende reden oplevert voor een ontslag op staande voet aangezien dit in strijd zou zijn met de arbeidsovereenkomst en het interne beleid van Vistra.

Volgens de rechtbank ontbrak een dringende reden en veroordeelde zij Vistra tot het betalen van een billijke vergoeding van € 600.000.

Hoger beroep

Vistra gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep. Het Hof bekrachtigd gedeeltelijk de uitspraak van de Rechtbank en is van oordeel dat:

  • werknemer inderdaad niet de gevoelige bedrijfs- en klantgegevens naar zijn privé-e-mail adres had mogen sturen;
  • dit eens te meer speelt gezien de voorbeeldfunctie die werknemer heeft als bestuurder van Vistra;
  • dit evenwel niet met zich mee dat dit een ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Dit resulteert in een ‘gewone’ ontbinding van de arbeidsovereenkomst waarbij Vistra werknemer een transitievergoeding verschuldigd is. Het Hof stelt daarbij vast dat een ontslag op staande voet zonder een dringende reden verwijtbaarheid aan de zijde van Vistra oplevert en ziet aanleiding voor het toekennen van een billijke vergoeding. Echter volgt het Hof hierbij niet de door de Rechtbank toegekende billijke vergoeding van € 600.000, maar kent zij ‘slechts’ € 175.000,= aan werknemer toe (naast dus de reeds verschuldigde transitievergoeding).

NOVO’s tip:

Het tijdig inwinnen van juridisch advies inzake een ontslag op staande voet had wellicht een escalatie zoals het voorgaande kunnen voorkomen of beperken. Niet elke omstandigheid of ‘fout’ van de werknemer vormt een dringende reden. Twijfelt u als werkgever of als werknemer over uw ontslag? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, specialist in Arbeidsrecht via info@novo-advocatuur.nl of via 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!