Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Whatsapp en de arbeidsovereenkomst

Whatsapp en de arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd: 14-dec-2020 08:00

Whatsapp en de arbeidsovereenkomst

Whatsapp-groepen hebben de laatste jaren geleid tot discussies over privacy. De onderstaande zaak is hier een voorbeeld van. De rechtbank te Maastricht beslist over uitlatingen gedaan door een werknemer in een Whatsapp-groep met collega’s.

Whatsapp groep werknemers

De situatie is als volgt. Een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) doet via een Whatsapp-groep, waar ook collega’s in zaten, enkele grove uitlatingen. In deze WhatsAppgroep werden privé-afspraken gemaakt, maar werd ook - soms op niet mis te verstane wijze - kritiek geuit op collega’s, leidinggevenden en de gemeentesecretaris. Zo ook door deze werknemer. De gemeente Sittard-Geleen is van oordeel dat werknemer hiermee niet integer heeft gehandeld en besluit de werknemer op staande voet te ontslaan, reden waarom werknemer zich tot de rechter wend.

Kantonrechter

De kantonrechter is van oordeel dat de betreffende Whatsapp-groep in privé plaatsvond en dit onder de bescherming van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens valt. Hoewel de uitlatingen niet door de beugel konden en werknemer de integriteitseisen heeft geschonden, zijn ze niet dermate schokkend dat een ontslag op staande voet te rechtvaardigen is. Dit geldt te meer nu ook andere deelnemers van de Whatsappgroep overschrijdende uitlatingen hebben gedaan, doch daar geen (verstrekkende) sanctie tegenover is gezet.

Alle omstandigheden van het geval

Ook neemt de rechter in acht dat de werknemer een goede staat van dienst heeft en zich in het openbaar niet grof gedragen heeft of heeft uitgelaten tegenover collega’s. Het gegeven ontslag op staande voet is volgens de rechter daarom buitenproportioneel.

NOVO’s tip

Niet elke misstap of ‘fout’ van de werknemer vormt een reden voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, laat staan voor een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet. Twijfelt u als werkgever of als werknemer over de mogelijkheden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, specialist in Arbeidsrecht via info@novo-advocatuur.nl of via 076-2056040.

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!