Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
twee dagen werk maakt nog geen arbeidsovereenkomst

twee dagen werk maakt nog geen arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd: 21-dec-2020 08:00

Twee dagen werk maakt nog geen arbeidsovereenkomst

Het gebeurt nog steeds vaak, zo merken wij: partijen starten daadwerkelijk met de aanvang van werk voordat er een arbeidsovereenkomst getekend is. Soms begrijpelijk, vaak gaat het goed, maar het kan ook fout gaan. Dat werd in onderhavige casus zelfs uitgevochten tot het gerechtshof.

Wel arbeid, geen overeenkomst?

Wat was het geval? Werkgever is een transportbedrijf die op zoek was naar nieuw personeel. De werving daarvan liet werkgever lopen door inschakeling van een extern bedrijf die uiteindelijk werknemer naar voren heeft geschoven. Op 18 oktober 2019 vindt er om die redenen een gesprek met een medewerker van werkgever en werknemer. Naar aanleiding daarvan volgt een mail aan werknemer waarin de volgende tekst staat:

“(…) Zoals besproken wordt er een contract aangeboden op loonschaal D5, hier komt nog 70 euro koffiegeld + reiskosten bij. In je contract zit een maand proeftijd om te kijken of de samenwerking voor beide kanten goed bevalt. (…) Maandag 21 oktober a.s. start je om 12.00 met je dienst. (…)”

Werknemer start ook daadwerkelijk op maandag 21 oktober en werkt ook dinsdag 22 oktober voor werkgever. Diezelfde dinsdag ontvang werknemer een arbeidsovereenkomst van werkgever, welke door werknemer wordt doorgenomen niet akkoord wordt bevonden. Werknemer geeft daarbij aan:

“Goeiemorgen [B] ,
Ik heb het contract en huis reglement doorgelezen maar ik ga het niet ondertekenen. Het doet mij zelfs een beetje denken aan een wurgcontract omdat het op voorhand al mijn rechten ontneemt en ik het daarom niet eerlijk vind.
Art. 3.1 zegt dat het werk niet onder de cao beroepsgoederenvervoer valt maar dat doet het m.i. wel omdat het vervoer voor derden is.

Als het niet onder de cao BGV zou vallen dan zou ik namelijk geen verblijfskostenvergoeding verdienen waar ik wel recht op heb.
Ook zou ik 3 vakantiedagen minder hebben dan ik volgens de cao en mijn leeftijd recht op heb.
Verder klopt het salaris niet want dat is volgens D5, wat een loonschaal is, Euro 2568,15 bruto per maand i.p.v. Euro 2548,88 volgens het contract (….).
Graag zie ik een ander contract tegemoet die wel in orde is en voldoet aan de cao voor het beroepsgoederenvervoer.”

Partijen voeren naar aanleiding van deze mail op woensdag een gesprek met elkaar waarbij werknemer zijn standpunt handhaaft. Werkgever geeft daarop te kennen geen gebruik meer van de diensten van werknemer te willen maken.

Kantonrechter

Werknemer start daarop een procedure bij de kantonrechter en stelt dat er een arbeidsovereenkomst is en stelt zich beschikbaar voor arbeid. Daarnaast vordert werknemer loon van werkgever. Tevens vordert hij vernietiging van de overeenkomst en subsidiair toekenning van een billijke vergoeding en schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging. De kantonrechter volgt werknemer niet en wijst de vorderingen af waarop werknemer in hoger beroep gaat.

Is er een arbeidsovereenkomst?

Het gerechtshof dient eerst de vraag te beantwoorden of er al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst. Als deze vraag positief beantwoord wordt, komt de tweede vraag aan de orde, namelijk of er een geldige proeftijd tussen partijen is overeengekomen. Vast staat voor het gerechtshof dat werknemer een aantal essentialia in de hem op 22 oktober 2019 ter hand gestelde schriftelijke arbeidsovereenkomst – zoals de proeftijd en het niet toepasselijk zijn van de cao – niet heeft geaccepteerd. Voorts dient het Hof de vraag te beantwoorden of er dan tijdens het gesprek tussen de medewerker van werkgever en werknemer op 18 oktober 2019 al gesproken kan worden van (mondelinge) overeenstemming over de essentialia van de arbeidsovereenkomst, is het volgende van belang. Deze vraag dient beantwoord te worden aan de hand van de in artikel 3:33 en 3:35 BW neergelegde wils- en vertrouwensleer en de bepalingen inzake aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 en verder BW). Naar het oordeel van het Hof is daarvan geen sprake nu enkele essentiële punten, zoals bijvoorbeeld de duur van de overeenkomst, geen overeenstemming is bereikt. Het Hof heeft daarbij het volgende bepalend geacht:

“Het enkele feit dat werknemer op 21 en 22 oktober 2019 heeft gewerkt leidt niet tot de conclusie dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst is ontstaan. Weliswaar heeft werknemer die twee dagen werkzaamheden verricht, maar over de basis waarop dat is gebeurd bestond, gelet op het voorgaande, geen overeenstemming. Het hof acht daarbij van belang dat deze periode van feitelijke tewerkstelling slechts twee dagen duurde, dat tijdens het gesprek op 18 oktober 2019 aan werknemer is medegedeeld dat er een schriftelijk contract – en daarmee vervolmaking van het aanbod – zou volgen, dat dit contract ook daadwerkelijk klaar lag op maandag 21 oktober 2019 voor werknemer om te tekenen, dat werknemer ter zitting in hoger beroep heeft verklaard dat hij wist dat hij het contract nog moest tekenen maar dat daarvoor op maandag 21 oktober 2019 geen tijd was en dat hij vervolgens ook geweigerd heeft dat te doen. Nu geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, is deze ook niet opgezegd. Reeds daarop stranden de verzoeken”

Werknemer krijgt dus nul op rekest en wordt in het ongelijk gesteld.

NOVO’s tip

Eens te meer blijkt uit dit arrest de wens en de noodzaak ook om pas aan de slag te gaan met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden nadat partijen overeenstemming hebben over de essentialia van de overeenkomst. Wilt u weten wat uw positie is of he u de (onderhandelingen over een) arbeidsovereenkomst het beste aan kunt vliegen? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via de mail op info@novo-advocatuur.nl en telefonisch op nummer 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!