Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Eenzijdige functiewijziging

Eenzijdige functiewijziging

Gepubliceerd: 04-jan-2021 08:00

Eenzijdige functiewijziging

In dit  artikel bespreken we de omstandigheden die bepalend zijn geweest voor het toewijzen van een door werkgever gewenste eenzijdige functiewijziging.

Reorganisatie en boventalligheid

De situatie is als volgt. In 2017 vindt er een reorganisatieontwikkeling plaats bij werkgever. Als gevolg daarvan komt de leidinggevende functie van werknemer te vervallen. Hem worden een tweetal alternatieven aangeboden: een degradatie naar een lagere functie of een beëindiging van het dienstverband. Werknemer weigert beide opties.

Moeizame communicatie

Hierop besluit werkgever de leidinggevende functie van werknemer aan te houden, op voorwaarde dat hij zichzelf bewijst. Dit, onder begeleiding van een nieuw aangewezen leidinggevende. Het contact met de nieuwe leidinggevende en werknemer in kwestie loopt stroef. Ook de relatie met zijn andere collega’s is moeilijk. Zo blijkt uit een medewerkersbetrokkenheidonderzoek van 2019 dat de collega’s geen vertrouwen hebben in werknemer als leidinggevende.

Eenzijdige wijziging

In februari 2020 laat werkgever weten de functie van werknemer eenzijdig te zullen wijzigen. Bij een afwijzing van deze functiewijziging door werknemer, zal werkgever overgaan tot een beëindiging van het dienstverband. De functiewijziging is in maart 2020 ingegaan, met behoud van de geldende arbeidsvoorwaarden.

Werknemer gaat hier niet mee akkoord en zoekt zijn heil bij de kantonrechter. Echter, die stelt werkgever in het gelijk. De volgende omstandigheden waren hierbij bepalend:

  • Werknemer heeft voldoende kans heeft gekregen om zich te bewijzen.
  • Het ontbreekt werknemer aan enige zelfreflectie
  • De organisatie heeft dringend behoefte aan verandering, en vast staat dat werknemer niet de aangewezen persoon was voor een leidinggevende rol in deze veranderingen
  • Voorts blijven de arbeidsvoorwaarden voor werknemer ongewijzigd en behoudt werknemer het overgrote deel van zijn huidige werkzaamheden.

NOVO’s tip

Een eenzijdige functiewijziging is een zwaar middel en is niet op alle situaties van toepassing. De hiervoor genoemde omstandigheden rechtvaardigden een eenzijdige functiewijziging evenwel uiteindelijk wél.  Wilt u weten of de situatie binnen uw onderneming voldoet aan de wettelijke vereisten voor een eenzijdige functiewijziging? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via 076-2056040 of stuur een e-mail naar info@novo-advocatuur.nl.  

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!