Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en ziekte: de zogenaamde “a-grond”

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en ziekte: de zogenaamde “a-grond”

Gepubliceerd: 11-jan-2021 08:00

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en ziekte: de zogenaamde “a-grond”

Er geldt een ontslagverbod indien een werknemer ziek is. Maar daar zijn uitzonderingen op mogelijk. In dit artikel wordt de uitzondering op deze regel besproken.

Uitbesteding schoonmaakwerk

Werkgever besluit de schoonmaakwerkzaamheden uit te besteden aan een schoonmaakbedrijf. Hierdoor komt de arbeidsplek van twee werknemers te vervallen. Op 17 januari 2020 dient werkgever een ontslagaanvraag in bij het UWV. Op 28 januari meldt werkneemster zich ziek na een val van een trap. Het UWV wijst de ontslagaanvraag af op 2 april 2020, inmiddels heeft werkgever een overeenkomst gesloten met de externe schoonmaakdienst. Om deze reden verzoekt werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden op de a-grond: ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.

Opzegverbod bij ziekte?

De kantonrechter komt tot het oordeel dat een opzegverbod niet van toepassing is, aangezien de ziekmelding na de ontslagaanvraag heeft plaatsgevonden. De ziekmelding van werkneemster vormt in dat opzicht dus geen belemmering voor een eventuele ontbinding.

Redelijke grond?

De procedure bij de kantonrechter is een voortzetting van de ontslagaanvraag bij het UWV. De voortzetting houdt in dat de kantonrechter nogmaals de situatie beoordeeld en beslist of de ontslagaanvraag moet worden afgewezen of toegewezen. De kantonrechter maakt hierbij gebruik van dezelfde criteria als het UWV.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft werkgever niet aannemelijk gemaakt dat het verval van arbeidsplaatsen noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. De werkzaamheden die de externe schoonmaakdienst zal uitvoeren zijn niet anders dan de huidige schoonmakers uitvoeren. Hoewel de ontslagaanvraag niets te maken heeft met de ziekmelding van de werkneemster in kwestie, wijst ook de kantonrechter het ontslagverzoek af simpelweg omdat er geen bedrijfseconomische reden aantoonbaar is gemaakt.

NOVO’s tip

Het blijft bij het afscheid nemen van personeel van belang alle stappen goed te doorlopen: kunnen opzegverboden gepasseerd worden, dan nog moet er wel worden voldaan aan de “redelijke grond” zoals in artikel 7:669 BW genoemd. Is daar niet aan voldaan, dan zal er nog steeds bot gevangen worden. Heeft u vragen over uitbesteding van werk of een ontslag om bedrijfseconomische redenen? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. via info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!