Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Studiekosten verrekenen met transitievergoeding

Studiekosten verrekenen met transitievergoeding

Gepubliceerd: 18-jan-2021 08:00

Studiekosten verrekenen met transitievergoeding

In de wet staat dat te maken kosten ten behoeve van studie – onder voorwaarden - in mindering kunnen worden gebracht op een te betalen transitievergoeding. Maar aan die voorwaarden moeten wel zijn voldaan! De Haagse rechtbank maakt korte metten met de constructie van een werkgever om de studiekosten van een werknemer te verrekenen met de toegekende transitievergoeding.

Studiekostenbeding in arbeidsovereenkomst

Werknemer is tussen 2018 en 2020 als chauffeur in dient bij werkgever. Voor zijn functie is het rijbewijs C vereist, welke opleiding door de werkgever betaald wordt. De arbeidsovereenkomst komt eind mei 2020 te eindigen (voor rekening werkgever), waardoor werknemer recht heeft op een transitievergoeding van bijna 2000 euro.

In de arbeidsovereenkomst is een clausule opgenomen met betrekking tot de kosten van het rijbewijs en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst:

na 1 januari 2020 mag er op kosten van de werkgever het C rijbewijs behaald worden, het bestaande contract word verlengd met 3 jaar. Bij beëindiging van het contract, binnen 3 jaar, door 1 van bovengenoemde partijen, zal de gemaakte studieschuld voor het C Rijbewijs terugbetaald moeten worden.’ 

Werkgever trekt de kosten van het rijbewijs af van de transitievergoeding, waarna er een discussie tussen partijen volgt, die uiteindelijk tot een procedure leidt.

Initiatief beëindiging bij werkgever

De in de arbeidsovereenkomst opgenomen clausule is volgens de rechter vernietigbaar. Hij oordeelt daarbij dat het rijbewijs behaald is vóórdat de arbeidsovereenkomst kwam te eindigen.

Werknemer heeft het voornemen gehad om drie jaar in dienst te blijven bij werkgever. Van andere feiten en omstandigheden om de redenering en constructie van werkgever te volgen is niet gebleken. Nu de reden van beëindiging voor rekening van werkgever komt, is de werkgever niet bevoegd om de studiekosten te verrekenen met de transitievergoeding.

NOVO’s tip

Heeft u een vraag over de studiekosten en wie de kosten moet dragen indien een arbeidsovereenkomst ten einde komt? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. Dat kan via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!