Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Loondoorbetaling en vuurwerkongelukje

Loondoorbetaling en vuurwerkongelukje

Gepubliceerd: 01-feb-2021 08:00

Loondoorbetaling en vuurwerkongelukje  

Zo af en toe zijn er uitspraken van de rechters die niet helemaal logisch lijken. Zo ook deze situatie. Een werknemer maakt in zijn vrije tijd vuurwerk en loopt als gevolg van een ongeval daarbij zwaar letsel op aan zijn hand. De rechter in Leeuwarden is van oordeel dat werkgever werknemer moet doorbetalen.

Buskruit knutselen

De feiten zijn als volgt. Werknemer is al 20 jaar werkzaam bij werkgever als pannenlegger. In november 2020 mengt hij enkele stoffen om buskruit te kunnen maken. De stoffen komen tot ontploffing en als gevolg hiervan heeft werknemer zwaar letsel aan zijn arm en pols opgelopen. Hij meldt zich ziek en raakt volledig arbeidsongeschikt. Eind december 2020 besluit werkgever zijn loonbetaling te stoppen.

Eigen schuld, dikke bult?

De Friese kortgedingrechter beoordeelt de zaak aan de hand van het ‘opzet’ begrip uit artikel 7:629 lid 3 BW. Er is namelijk niet gebleken dat werknemer met opzet zijn hand heeft willen verwonden om zo arbeidsongeschikt te geraken. Indien er sprake zou zijn van opzet, zou werkgever het loon niet door hoeven te betalen.

Verder kijkt de rechter ook naar het zogenoemde onverwijldheidscriterium. Dit betekent dat werkgever de werknemer direct op de hoogte had moeten stellen indien hij het vermoeden had gehad dat er grond was om de loondoorbetaling te staken. Hij had werknemer hiervan op de hoogte moeten stellen. Dit heeft werkgever nagelaten aangezien hij pas eind december het loon van werknemer heeft stopgezet.

Redelijkheid en billijkheid

Verder bepaalt de toepasselijke CAO in het voordeel van werknemer dat bij arbeidsongeschiktheid náást 70% van het toegekomen loon, ook nog een toevoeging van maximaal 30% kan worden bepaald waardoor het loon 100% dient te worden doorbetaald. Echter sluit de kort geding rechter niet uit dat in de ‘normale’ bodemprocedure de rechter kan bepalen dat dit in onderhavig geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarom beslist de kortgedingrechter dat werkgever niet 100% maar 70% van het loon moet doorbetalen.

NOVO’s tip

Al met al een zure uitspraak voor werkgever aangezien het ongeval volledig buiten zijn risicosfeer is gebeurd en het knutselen met zelf gefabriceerde vuurwerkbommen toch op zijn minst een niet alledaagse bezigheid is... Voor vragen over de loondoorbetaling bij ziekte zijn wij uiteraard bereikbaar. Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!