Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Handelen in strijd met concurrentie- en geheimhoudingsbeding

Handelen in strijd met concurrentie- en geheimhoudingsbeding

Gepubliceerd: 08-feb-2021 08:00

Handelen in strijd met concurrentie- en geheimhoudingsbeding

Of een ex-werknemer handelt in strijd met een concurrentie- en geheimhoudingsbeding is vaak redelijk makkelijk te onderzoeken. Maar of er daarna ook daadwerkelijk schade is geleden door een ex-werkgever is minder goed en snel vast te stellen. Daar gaat de volgende uitspraak over.

In dienst in strijd met concurrentiebeding

Werknemer is van oktober 2017 tot en met juli 2020 in dienst geweest bij West Coast. In zijn arbeidsovereenkomst was een concurrentieverbod en een geheimhoudingsbeding opgenomen. Per 1 augustus 2020 is hij bij een nieuwe werkgever in dienst getreden. Werkgever en werknemer zijn het er beiden over eens dat werknemer kopieën heeft gemaakt van klantenlijsten, productlijsten en overzichten van wat er werd ingekocht bij leveranciers. Ook heeft werknemer de klanten van West Coast benaderd na zijn vertrek. West Coast heeft zowel de nieuwe werkgever als werknemer gesommeerd het onrechtmatig handelen te staken op straffe van een dwangsom. Werknemer is van mening dat de hoogte van de dwangsommen te hoog zijn en dat zijn werkzaamheden bij zijn nieuwe werkgever ‘toch al weinig waren’. Hierop besluit West Coast bewijsbeslag te leggen op het mobieltje en de laptop van werknemer. Er is daarbij ook gebleken dat werknemer advies heeft ingewonnen bij de bedrijfsjurist van de nieuwe werkgever over zijn acties.

Onderzoek en uitspraak

De Amsterdamse kortgedingrechter merkt op dat de situatie aan de zijde van werknemer en de nieuwe werkgever niet fraai is en dat duidelijk is dat beide bedingen overtreden zijn. De stelling van de nieuwe werkgever dat de werknemer al tijdens de proeftijd ontslagen zou zijn, houdt geen stand. Immers, is gebleken dat werknemer onder een schuilnaam als zzp’er gewoon werkzaam is bij de nieuwe werkgever.

Verder heeft de nieuwe werkgever na de inbeslagneming de mobiel en laptop van werknemer op afstand teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Naar het oordeel van de kortgedingrechter zijn er evenwel geen aanwijzingen dat werknemer hiervoor de opdracht heeft gegeven.

Om te bezien of het handelen van werknemer en de nieuwe werkgever ook daadwerkelijk de ex werkgever schade heeft berokkend, oordeelt de kortgedingrechter evenwel dat eerst moet worden bezien wat de schade precies is en dat een onafhankelijke derde moet worden aangewezen om te onderzoeken welke gegevens zijn gedeeld. Pas dan kan bezien worden of en zo ja hoe hoog een schadevergoeding dient te worden toegewezen.

NOVO’s tip

Een nare situatie voor de ex-werkgever. Je weet dat er foutief gehandeld is, maar moet toch nog eerst aan wat vereisten voldoen voordat je schadevergoeding kan krijgen. Heeft u vragen over post-contractuele bedingen zoals geheimhouding, relatie- en concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten en hoe u deze het beste kunt bewaken na het einde van een dienstverband van uw werknemer? Neem dan vrijblijvend contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialis in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!