Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt

Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt

Gepubliceerd: 22-feb-2021 08:00

Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt

Thuiswerken is in deze tijd van pandemie de nieuwe standaard geworden. Om in te spelen op het veranderde klimaat rondom het thuiswerken en ook ná de corona-crisis het thuiswerken te reguleren hebben kamerleden Van Weyenberg (D66) en Smeulers (GroenLinks) het wetsvoorstel ‘Wet Werken waar je wilt’ geïnitieerd.

Huidige regels rondom thuiswerken

De huidige regels rondom werken op een andere locatie kunnen op dit moment worden gevonden in de Wet Flexibel Werken. Het regelt onder andere de arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaatsen van de werknemer. Het wetsvoorstel heeft dan ook enkele voorwaarden overgenomen uit deze wet en toegepast naar de huidige werkcultuur dat sterk veranderd is met de komst van de Corona-crisis.

De beoogde voorwaarden

  • Werknemer dient zijn schriftelijke verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats, arbeidsduur of werktijd twee maanden voor de beoogde ingangsdatum in te dienen. Dit verzoek hoeft volgens het wetsvoorstel niet gemotiveerd te worden door werknemer.
  • Werkgever moet wel in overleg treden met werknemer over het verzoek. Opmerkelijk is waar het overleg dan precies voor nodig is aangezien er geen motiveringsplicht is vanuit de werknemer.
  • Werkgever dient één maand voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk te reageren op het verzoek.
  • Werkgever mag het verzoek alleen weigeren als hiervoor zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen zijn. Hieruit kan worden afgeleid dat de werkgever wél een motiveringsplicht heeft. Wat dit precies inhoudt beschrijft het wetsvoorstel als volgt: “Bij zwaarwegende bedrijfsbelangen moet worden gedacht aan economische, technische of operationele belangen die ernstig zouden worden geschaad indien het verzoek zou worden gehonoreerd.”
  • Behoud van de sociale cohesie onder de werknemers is al een basis voor een afwijzing van de werkgever. Het wetsvoorstel benadrukt dat enkel het feit dat een werknemer tijdens de coronacrisis thuis heeft kunnen werken niet hoeft te betekenen dat er geen sprake kan zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen om een werknemer thuis te laten werken. Indien beiden partijen van mening verschillen, is het aan de rechter om te beslissen of er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen.
  • Het wetsvoorstel is alleen van toepassing voor ondernemingen met meer dan 10 werknemers.

NOVO's tip

Uiteraard houden wij u op de hoogte indien dit wetsvoorstel aangenomen wordt en zo ja, wanneer het dan in werking treedt. Wilt u meer weten over de beoogde wijzigingen of de huidige regels rondom het thuiswerken, voor uw specifieke situatie? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!