Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Zaak sluiten en werknemer ontslaan in Corona-crisis, hoe doe ik dat?

Zaak sluiten en werknemer ontslaan in Corona-crisis, hoe doe ik dat?

Gepubliceerd: 08-mrt-2021 08:00

Zaak sluiten en werknemer ontslaan in Corona-crisis, hoe doe ik dat?

Volgens de meest recente cijfers van het CBS hebben 140.000 ondernemingen hun deuren moeten sluiten vanwege de Corona-crisis. Hoewel de pandemie vaak heeft gezorgd voor een ‘nood breekt wet’-situatie, is het goed om op te merken dat de reguliere arbeidsregels- en wetten nog steeds gelden! Een goed voorbeeld hiervan is de situatie die in dit artikel zal worden besproken.

Corona

De situatie is als volgt. Werkneemster is sinds 2017 in dienst bij werkgever. Werkgever informeert werkneemster op 31 juli 2020 dat zij per 01 augustus de deuren sluit. Vaststaat dat de onderneming al vanaf maart 2020 haar deuren moest sluiten vanwege de Corona-maatregelen. Werkneemster is dus 4 maanden lang in het ongewisse gelaten over haar toekomst bij de werkgever.

NOW

Tevens staat vast dat werkgever in april 2020 een beroep heeft gedaan op de steunmaatregelen, maar werkneemster niet uitbetaald heeft over die periode.

Oproepovereenkomst

Met betrekking tot de inhoudelijke beoordeling van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst is het volgende op te merken. Werkgever had met werkneemster een oproepcontract gesloten dat niet de mogelijkheid bood voor een tussentijdse beëindiging.

Procedure

Werkneemster start een procedure bij de kantonrechter om het einde van haar arbeidsovereenkomst aan te vechten en met succes!

Op basis van voornoemde omstandigheden is de Rotterdamse rechter van oordeel dat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Er wordt een transitievergoeding (€ 558), billijke vergoeding (€ 3400) en achterstallig loon over de periode maart tot en met juli (€ 558 per maand) toegewezen aan werkneemster.

NOVO’s tip

Ja, achteraf is altijd makkelijker praten maar wat had de werkgever in deze situatie moeten doen en wat kunt u leren van deze rechtszaak? Het is natuurlijk logisch dat je niet je werknemers kunt blijven betalen als je onderneming komt te eindigen vanwege de Corona-crisis (in juridische termen wordt dit bedrijfseconomische redenen genoemd). Wel is het UWV de instantie die deze omstandigheden moet toetsen. Het is niet aan werkgever om een contract op de bovenstaande manier eenzijdig te beëindigen.

Een dure, onnodige fout van werkgever, zeker in een tijd waar veel ondernemers elk dubbeltje moeten omdraaien.

 

Zit u in een soortgelijke situatie en wilt u “Had Ik Maar”-gedachten voorkomen? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!