nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Bedreiging rechtvaardigt geen ontslag op staande voet

Bedreiging rechtvaardigt geen ontslag op staande voet

Gepubliceerd: 29-mrt-2021 08:00

Bedreiging rechtvaardigt geen ontslag op staande voet

Een niet rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet kan een werkgever duur komen te staan. De onderstaande situatie is daar een voorbeeld van. De ‘gewone’ lezer zou naar onze smaak al snel aan de kant van werkgever staan en van mening zijn dat de situatie zich prima leende voor een ontslag op staande voet. De rechter dacht daar evenwel toch anders over.. 

Loonstop wegens niet naleven verzuimregels

De situatie is als volgt. Werknemer werkt al sinds 2019 bij werkgever. Sinds februari 2020 meldt werknemer zich enkele keren ziek. Omdat werknemer geen gehoor geeft aan de oproepen van werkgever om zijn werkzaamheden te hervatten, is werkgever enkele keren overgegaan tot een loonstop. Werknemer is van oordeel dat er sprake is van een arbeidsconflict en verzoekt om mediation. Werkgever heeft dit geweigerd. Wel is er – op aanraden van de bedrijfsarts – in april 2020 een gesprek ingepland geweest tussen partijen. Dit gesprek is uiteindelijk niet doorgegaan omdat de gezondheid van werknemer verslechterde. Hierna heeft werknemer om een second opinion verzocht, waarop in juni 2020 alsnog een gesprek met een mediator heeft plaatsgevonden. Na dit gesprek heeft werknemer een Whatsapp-bericht gestuurd naar werkgever met de inhoud “Jij gaat kapot”. Direct hierna heeft werkgever werknemer op staande voet ontslagen en aangifte gedaan van bedreiging.

Volgens werkgever had werknemer al eerder en ook vóór het Whatsapp-bericht onwenselijk en bedreigend gedrag getoond.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Werknemer verzoekt de kantonrechter betaling van achterstallig loon, transitievergoeding, billijke vergoeding (€ 55.960) en een half miljoen aan reputatieschade. De rechter is van oordeel dat hoewel het Whatsapp-berichtje als een bedreiging kan worden ervaren, het geen ontslag op staande voet rechtvaardigt. Het bericht was niet ondubbelzinnig en is naar het oordeel van de rechter voor meerdere opvattingen vatbaar. Het is, aldus de kantonrechter, niet vast komen te staan dat werknemer daadwerkelijk lichamelijke letsel wilde toebrengen aan werkgever. De rechter is daarbij voorts van oordeel dat werkgever contact had moeten opnemen met werknemer om het bericht te bespreken en uitleg had moeten vragen.

Billijke vergoeding

Gelet op de verstoorde verhouding tussen partijen en het feit dat de arbeidsovereenkomst op korte termijn toch al beëindigd zou worden, kent de kantonrechter een transitievergoeding (€ 960,99), een vergoeding vanwege een onregelmatige opzegging (€ 3.700) en een billijke vergoeding (€ 3.700) toe.

De vordering van achtergesteld loon wordt afgewezen. Volgens de kantonrechter stond werkgever in zijn recht om een loonsanctie op te leggen en staat niet vast dat werkgever de integratie heeft belemmerd.  

NOVO’s tip

Heeft u vragen over een voornemen om een werknemer op staande voet te ontslaan of bent u niet zeker of het ontslag op staande voet dat u gekregen heeft rechtsgeldig is? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!