nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Beëindigen van de arbeidsovereenkomst na ziekte

Beëindigen van de arbeidsovereenkomst na ziekte

Gepubliceerd: 06-apr-2021 08:00

Beëindigen van de arbeidsovereenkomst na ziekte

Aan de hand van de Xella-uitspraak van de Hoge Raad zal in dit artikel worden besproken wat een slapend dienstverband inhoudt en hoe een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer kan beëindigen na twee jaar ziekte. 

‘Xella-voorwaarden’

Volgens de Xella-uitspraak (vernoemd naar de werkgever in die zaak) van de Hoge Raad is er sprake van een slapend dienstverband als een arbeidsovereenkomst niet wordt beëindigd na twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer terwijl een werkgever daartoe wel bevoegd is en de arbeidsongeschikte werknemer geen loon meer ontvangt. Alleen onder die voorwaarden is een werkgever bevoegd om een arbeidsovereenkomst op te zeggen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij een ‘Xella-beëindiging’ doet de werknemer het verzoek om een einde te maken aan het slapend dienstverband en dient in date geval de werkgever een vergoeding te betalen die gelijk is aan de transitievergoeding.

Echter, niet elk geval leent zich voor een toepassing van deze uitspraak. Bijvoorbeeld indien er zicht is op herplaatsing of als hervatting van het werk te verwachten is. In de hierna te bespreken uitspraak was de arbeidsovereenkomst reeds ontbonden. Ook in dat geval - oordeelt de rechter - is de Xella-uitspraak niet van toepassing en is werkgever niet gehouden om een vergoeding te betalen aan werknemer.  

Xella-uitspraak niet van toepassing

De situatie is als volgt. Werknemer is in 2016 ziek geworden. Na 104 weken ziekte is hem een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend. Na deze periode is er geen overeenstemming bereikt over het al dan niet beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, omdat werknemer een hogere transitievergoeding beoogde dan dat werkgever hem aanbood. Op verzoek van de werknemer heeft de kantonrechter in augustus 2019 de arbeidsovereenkomst ontbonden, maar zonder een toekenning van de door werknemer verzochte transitie- en billijke vergoeding. Werknemer is het niet eens met de uitspraak in eerste aanleg en gaat in hoger beroep. Deze is in maart 2021 behandeld. Hij is van oordeel dat er wel een transitievergoeding toegewezen had moeten worden en dat de Xella-uitspraak toegepast dient te  worden.

Gerechtshof herhaalt 

Het Hof gaat hier – net als de kantonrechter - niet in mee. Het Hof herhaalt dat de Xella-uitspraak alleen van toepassing als de arbeidsovereenkomst nog niet beëindigd is. In onderhavig geval was de arbeidsovereenkomst al door de kantonrechter ontbonden. Tevens had werkgever een transitievergoeding aangeboden (echter niet het bedrag dat werknemer voor ogen had), maar heeft werknemer deze zelf geweigerd. Het Hof komt tot de conclusie dat het niet accepteren van dit aanbod voor risico voor de werknemer komt.

NOVO’s tip

Een alles of niets verhaal. Werknemer komt door deze uitspraak met lege handen te staan. Heeft u vragen over ziekte en slapend dienstverband en de mogelijkheden om tot beëindiging over te gaan? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.    

 

 

 

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!