nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
bedrijfsongeval en goed werkgeverschap

bedrijfsongeval en goed werkgeverschap

Gepubliceerd: 12-apr-2021 08:00

Bedrijfsongevallen en goed werkgeverschap

De een glijdt uit over een natte vloer, de ander valt – zonder gezekerd te zijn - van het dak, een derde struikelt over een steen op d oprit: bedrijfsongevallen zijn er in alle maten en kleuren. Ook de rechtbank kent een keur aan uitspraken hierover, vandaar dat we vandaag zo’n pareltje behandelen.

Vinger tussen de schaar

Werknemer is sinds 2011 in dienst bij werkgever. Zijn taak is onder meer het sorteren en scheiden van aluminium. Op 28 mei 2020 heeft werknemer een brandblusser doormidden geknipt met een mechanische schaar. Hierbij is bluspoeder op de schaar terecht gekomen. Wanneer werknemer het poeder van de schaar probeert te vegen, komen meerdere vingers tussen de schaar terecht en loopt hij handletsel op. Enkele vingers van zijn rechterhand zijn afgesneden.

Gevaarzetting door werknemer?

Hoe de werkgever daarna handelt is wellicht een goed voorbeeld hoe het niet moet. Hij besluit werknemer de dag erna op staande voet te ontslaan, terwijl hij nog in het ziekenhuis ligt. Werkgever legt hieraan ten grondslag dat werknemer zichzelf en zijn collega’s in gevaar heeft gebracht en derhalve ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

In november 2020 vernietigt de kantonrechter het ontslag op staande voet. Werkgever was het hier niet mee eens en heeft hoger beroep aangetekend. Dat hoger beroep over het gegeven ontslag op staande voet loopt nog en staat in dit artikel niet centraal. De dag na de uitspraak van de kantonrechter, roept werkgever werknemer op om op werk te verschijnen.

Re-integratie

Werknemer laat weten dat hij nog niet in staat is om te werken omdat hij nog ziek is. De bedrijfsarts die diezelfde maand door werkgever is ingeschakeld, is van oordeel dat werknemer niet meer zijn eigen werk kan doen vanwege zijn handletsel. De bedrijfsarts benadrukt dat er een plan voor aanpak opgesteld moet worden voor de re-integratie. Werkgever heeft hier niets mee gedaan. Ook heeft werkgever geen loon meer betaald aan werknemer. Werkgever verzoekt de rechter in onderhavige procedure de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.  

Verwijtbaar handelen? Ernstig verstoorde arbeidsrelatie?

Wat maakt de kantonrechter van dit verhaal? Allereerst erkent hij dat het handelen van de werknemer onvoorzichtig en ondoordacht is geweest. Echter is het niet te kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen. Het verzoek van werkgever om op die grond werknemer te ontslaan is derhalve niet toe te wijzen.

De rechter is van oordeel dat de werkrelatie tussen partijen ernstig is verstoord. Dit is voornamelijk te wijten aan de koude houding van werkgever na het ongeval, het niet-nakomen van de re-integratieverplichtingen en de loonstop.

Tot slot zijn de veiligheidsvoorschriften waar werkgever in de rechtszaak naar heeft verwezen niet op schrift gezet. Evenmin is het aannemelijk geworden dat werknemer van deze veiligheidsvoorschriften op de hoogte kon zijn.

Transitievergoeding én billijke vergoeding

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een toewijzing van transitievergoeding (€ 6861,64), billijke vergoeding (€ 6280), toekenning van achterstallig loon en een uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen.

NOVO’s tip

Een verloren zaak voor werkgever. Wellicht een goed moment om de besproken veiligheidsvoorschriften op schrift te zetten. Een overtreding van schriftelijke en bekende huisregels, veiligheidsvoorschriften en andere bedrijfsspecifieke regels kan in een procedure wellicht tot een andere uitspraak leiden. Vragen hierover? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.

 

 

 

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!