nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Boventalligheidsverklaring binnen Holland Casino

Boventalligheidsverklaring binnen Holland Casino

Gepubliceerd: 19-apr-2021 08:00

Boventalligheidsverklaringen binnen Holland Casino

Holland Casino is bezig met gefaseerde reorganisaties. Deze lopen al vanaf 2018 en staan gepland tot 2022. Voor de reorganisaties heeft Holland Casino een sociaal plan opgesteld. Het plan definieert enkele termen waaronder ‘vervallen functie’, ‘boventalligheid’ en ‘boventallige medewerker’. Deze termen staan centraal in de kortgedingprocedure die de vakorganisaties hebben aangespannen tegen Holland Casino.

Discussie vervallen functies

De vakorganisaties zijn het niet eens met de afgegeven boventalligheidsverklaringen omdat zij van oordeel zijn dat de door Holland Casino boventallig verklaarde functies feitelijk niet zijn gewijzigd. Zij hebben de nieuwe functies vergeleken met de oude functies. Op basis van de criteria functieschaal, context, positie in de organisatie en doel van de functie zijn zij van oordeel dat de functies niet in belangrijke mate zijn gewijzigd.

In kort geding vorderen zij daarom een intrekking van de boventalligheidsverklaringen. Holland Casino betwist -uiteraard- dat de functies niet gewijzigd zouden zijn. Om haar standpunt te onderbouwen heeft zij een verschillenanalyse per functie overgelegd. De Haagse kortgedingrechter moet aan de hand van de eerdergenoemde definities beslissen of de gegeven boventalligheidsverklaringen onder de definities vallen.

Afgewezen vorderingen

De rechter beslist in het voordeel van Holland Casino en wel om de volgende redenen: de vakorganisaties hebben niet voldoende duidelijk kunnen maken waarom de door hun gestelde criteria doorslaggevend zouden zijn voor een toetsing van de nieuwe functies. Ook hebben zij niet met concrete feiten en omstandigheden kunnen aantonen dat de functies niet zouden zijn gewijzigd. Daarbij zijn zij voorts niet in staat geweest om gemotiveerd verweer te voeren tegen de overgelegde verschillenanalyse. De vorderingen van de vakorganisaties worden om die reden afgewezen.

NOVO’s tip

Een reorganisatie is een manier om een onderneming te herstructureren. Het is niet zonder meer mogelijk om dergelijke ontslagen als hiervoor omschreven door te voeren. Daarvoor dient een gedegen onderbouwing te zijn en – bij voorkeur – een goed afgestemd Sociaal Plan met OR/PVT en/of vakorganisaties. Holland Casino heeft er goed aan gedaan om de verschillen in functies te analyseren en te onderbouwen in kort geding. Een verantwoording van aangewezen vervallen functies en boventalligheidsverklaringen zijn immers van cruciaal belang in een reorganisatie.

Een reorganisatie is binnen veel ondernemingen -helaaas- onvermijdbaar geworden vanwege de Corona-crisis. Bent u voornemens om te reorganiseren of bent u boventallig verklaard? Voor vragen daaromtrent kunt u vrijblijvend contact opnemen met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040. 

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!