nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Ouderschapsverlof: huidige regels en de geplande veranderingen

Ouderschapsverlof: huidige regels en de geplande veranderingen

Gepubliceerd: 26-apr-2021 08:00

Ouderschapsverlof: huidige regels en de geplande veranderingen

De geboorte van je kind is een enorm mooie gebeurtenis waar je het liefst zo lang mogelijk van wil genieten (is mij verteld). Het ouderschapsverlof is voor kersverse ouders de manier om tijd door te brengen met het nieuwe lid van de familie. In de media wordt steeds vaker gesproken over werk/privé-balans. De regering doet dan ook zijn best om een goede en gezonde balans mogelijk te maken door middel van nieuwe wet- en regelgeving. In dit artikel zullen we de huidige regels en de geplande veranderingen rondom het ouderschapsverlof bespreken.

Aanleiding

Het kabinet heeft vorig jaar april vanuit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) het rapport Deeltijdwerk gekregen. Hieruit is gebleken dat vrouwen (nog steeds) deeltijd werken en zorgen voor de kinderen terwijl de mannen vaak voltijds blijven werken. Uit het onderzoek blijkt dat de manier waarop de belastingen, toeslagen, kinderopvang en verlofregelingen zijn geregeld, bijdragen aan deze traditionele rolverdeling. De keuzes die ouders in theorie hebben met betrekking tot de zorg van de kinderen, blijken in praktijk lastiger vorm te geven. Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zegt hierover:

“Ons belastingstelsel, onze kinderopvang en onze normen en waarden zorgen er in veel gevallen voor dat vaders fulltime werken en moeders in deeltijd werken en daarbij zorg dragen voor de kinderen. Door die inrichting voelen kersverse vaders zich soms gedwongen om meer uren te blijven werken en moeders om meer tijd te steken in de zorgtaken. Daar wil ik vanaf. Het deels betalen van het ouderschapsverlof geeft meer ruimte in het maken van die keuzes en zorgt voor meer evenwicht in de verdeling van arbeid en zorg tussen partners.”  

Huidige regelingen  

Voordat we ingaan op de veranderingen die minister Van Engelshoven aankondigt, nog even de huidige regelingen op rijtje:

  • Op dit moment kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dit verlof is onbetaald, tenzij anders afgesproken bij cao of arbeidsovereenkomst. Slechts een derde van de ouders neemt daadwerkelijk ouderschapsverlof op.
  • Moeders hebben recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 tot 20 weken.  
  • Sinds januari 2019 krijgen partners van moeders vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Dit was voorheen slechts twee werkdagen.
  • Sinds juli 2020 krijgen partners van moeders maximaal vijf weken betaald verlof, ná voornoemd geboorteverlof. Dit verlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen en wordt uitgekeerd door het UWV. 

Ontwikkelingen en veranderingen

Op het rapport Deeltijdwerk heeft het kabinet bij Kamerbrief gereageerd. Om elke ouder te steunen en de ongelijkheid terug te dringen, gaat het kabinet vanaf augustus 2022 de eerste 9 weken van de 26 weken ouderschapsverlof betalen. Het is niet de werkgever die belast is met deze doorbetaling (althans niet direct; het zal vast wel ergens bij een premie worden doorberekend..:)), maar het UWV. Het UWV zal 50 % van het dagloon, tot maximaal 50 % van het maximum dagloon uitkeren. Voorwaarde voor deze uitkering is dat het in het eerste levensjaar van het kind moet worden opgenomen. De overige 17 weken van het ouderschapsverlof blijven zoals het nu is: onbetaald, tenzij werkgever en werknemer daar (bij CAO) andere afspraken over hebben.

NOVO’s Tip

Vragen over zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

 

 

 

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!