nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Wanneer is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie?

Wanneer is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie?

Gepubliceerd: 03-mei-2021 08:00

Wanneer is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie?

We merken dat er vaak toch nog onduidelijkheid is over de ontslagmogelijkheden en wanneer wat wel of niet kan. In dit artikel bespreken we daarom de opzeggingsgronden van een arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever en wat de gevolgen zijn van die opzegging.

De negen redelijke gronden

De wet bepaalt dat een werkgever een arbeidsovereenkomst kan opzeggen indien daar een zogenaamde “redelijke grond” voor is. Wat een redelijke grond inhoudt, is eveneens bij wet bepaald, en wel in artikel 7:669BW. Er zijn negen redelijke gronden uitgewerkt:

  1. Door het vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische redenen;
  2. Na 104 weken ziekte van de werknemer;
  3. Indien werknemer niet de bedongen arbeid (meer) kan verrichten als gevolg van ziekte of gebreken;
  4. Disfunctioneren van de werknemer;
  5. Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  6. Werkweigering van de werknemer;
  7. Een verstoorde arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer.
  8. Andere gronden dan hiervoor genoemd die het in redelijkheid maken dat het voor werkgever onaanvaardbaar is om het dienstverband voort te zetten;
  9.  In geval van combinatie van grond c t/m h.

In veel gevallen wordt er een beroep gedaan op de g-grond. Tussen werknemer en werkgever kunnen er nu eenmaal veel ‘kleine geschillen’ voorkomen die niet tot een ontslag op staande voet of een opzegging kunnen leiden. Die kleine geschillen bij elkaar kunnen ervoor zorgen dat (een van de) partijen geen heil meer ziet in de zakelijke relatie. Met andere woorden: er is te veel gebeurd, er is te veel gezegd.

Verstoorde relatie

Zo ook in onderstaand geval. De aanleiding voor een ontbindingsverzoek in onderhavig geval is het volgende. Werkgever moet in verband met de Corona-maatregelen haar werknemers vanaf oktober 2020 in ploegendiensten laten werken. Werkneemster weigert dit te doen omdat zij niet in de avonduren wil werken.

De spreekwoordelijke druppel

Sinds 2018 zijn er al enkele ‘kleine geschillen’ ontstaan tussen werkgever en werknemer. Om de geschillen op te lossen, zijn partijen een mediationtraject gestart. Deze hebben geholpen in die zin dat werkneemster na het traject is opgeroepen om te komen werken en hier ook gehoor aan heeft gegeven. In oktober 2020 kondigt werkgever aan dat alle werknemers in ploegen moeten werken in verband met de Corona-maatregelen. Omdat werkneemster dit weigerde, heeft werkgever drie voorstellen gedaan om de ploegendiensten te verzachten. Werkneemster wilde hier evenwel ook niet aan meewerken en was van oordeel dat de ploegendiensten in strijd waren met de cao. Dit was voor de werkgever de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Hierna is werkneemster op non-actief gesteld.

Uitspraak en gevolgen

Aan de rechter de vraag of deze omstandigheden kunnen leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De Rotterdamse rechter beantwoordt deze vraag bevestigend. De werkgever was gerechtigd om werkneemster op non-actief te stellen. De ploegendiensten waren volgens de rechter inderdaad niet in lijn met de cao, maar werkgever heeft kunnen bewijzen dat er geen andere keuze was. Hoewel werkgever meer rekening had kunnen houden met de situatie van werkneemster, heeft werkgever niet ernstig verwijtbaar gehandeld.  Er wordt geen billijke vergoeding toegewezen, enkel een transitievergoeding (€ 7.440,53). Een billijke vergoeding kan dus alleen worden toegewezen indien werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Een transitievergoeding is bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel altijd van toepassing.

NOVO’s tip

Benieuwd of u ook een arbeidsovereenkomst met uw werkgever of werknemer kan beëindigen?

Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!