nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
De disfunctionerende werknemer

De disfunctionerende werknemer

Gepubliceerd: 25-mei-2021 08:00

De disfunctionerende werknemer

In dit artikel wordt besproken wanneer en onder welke omstandigheden de rechter een arbeidsovereenkomst kan ontbinden op basis van de d-grond (disfunctioneren) en wat de gevolgen zijn voor een werkgever indien er niet is voldaan aan de voorwaarden voor een dergelijk ontslag.

Inspanningsverplichtingen werkgever

Artikel 7:669 lid 3 onder d bepaalt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen indien:

“de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

De onderstreepte zinnen impliceren een enorm inspanningsplicht aan de zijde van de werkgever. De werkgever dient een dossier op te bouwen als bewijs van al deze inspanningen. De werknemer moet daarbij de gelegenheid krijgen om zijn disfunctioneren te verbeteren. In de praktijk kan dit neerkomen op een traject van maanden.

Het is dan ook niet vreemd dat elke arbeidsrechtadvocaat voorzichtig is met een verzoek aan de rechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van de d-grond. Er moet een sterk en volledig dossier liggen, en dit gaat helaas vaak fout.

Een onredelijke werkgever

Zo ook in onderhavig geval. Een werknemer is sinds 2016 in dienst bij werkgever. In januari 2019 krijgt werknemer een promotie en dus ook meer verantwoordelijkheden. Het functioneren in de nieuwe functie gaat niet zoals werkgever verlangt. Tijdens zijn beoordelingsgesprek van juli 2019 krijgt werknemer een beoordeling van 5/10. Er worden afspraken gemaakt met betrekking tot het aanwijzen van een coach en er wordt een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld zodat werknemer zijn functioneren kan verbeteren.

Al in oktober 2019 geeft werkgever aan geen vertrouwen te hebben in een verbetering van het functioneren van werknemer en biedt werkgever werknemer een vaststellingsovereenkomst aan. Werknemer gaat hier niet mee akkoord waarna er twee gerechtelijke procedures volgen.

Duur ontslag

Werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden. Aan dit verzoek legt werkgever disfunctioneren (d-grond) ten grondslag, dan wel een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond), dan wel een combinatie van omstandigheden (i-grond). De Rotterdamse kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding onder toewijzing van een transitievergoeding van € 7.457,33 en een billijke vergoeding van € 100.000. Werkgever was het niet eens met deze uitspraak en gaat in hoger beroep.

Het hoger beroep zal hierna uitgebreider worden besproken. Met de kantonrechter is de rechtbank in hoger beroep eens dat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door werknemer niet afdoende in de gelegenheid te stellen om zijn functioneren te verbeteren. Een verzoek op grond van de d-grond kan dan ook niet worden ingewilligd.

De arbeidsrelatie is ernstig verstoord en dit is voornamelijk te wijten aan het optreden van werkgever. Werkgever is tekortgeschoten in een adequate begeleiding van werknemer in zijn verbetertraject en naar het oordeel van de rechter “flink over de schreef gegaan”. Verder rekent de rechter het de werkgever aan dat het verbetertraject na slechts drie maanden is afgebroken. Een toekenning van de transitievergoeding en billijke vergoeding acht de rechter op zijn plaats. Echter de hoogte van de billijke vergoeding wordt verlaagd naar € 75.000 onder andere omdat werknemer al vlak na het ontslag elders een nieuwe baan had gevonden en geen financiële schade heeft ondervonden.

NOVO’s tip

Een ontbinding door de rechtbank in hoger beroep is werkgever in deze zaak veel duurder komen te staan dan dat een gedegen verbetertraject of vaststellingsovereenkomst had gekost. Het ontslaan van een werknemer op grond van disfunctioneren is een lastig en langdurig traject. Win advies in van een arbeidsrechtadvocaat over dossieropbouw, duur van het traject, vastleggen van afspraken en verbeterplannen. Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation, Specialist in Arbeidsrecht te Breda via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

 

 

 

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!