nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Arbeidsvoorwaarden wijzigen na overgang van onderneming

Arbeidsvoorwaarden wijzigen na overgang van onderneming

Gepubliceerd: 01-jun-2021 08:00

Arbeidsvoorwaarden wijzigen na overgang van onderneming

Stel, het bedrijf waar je voor werkt wordt overgenomen en de nieuwe eigenaar is voornemens je arbeidsvoorwaarden of functie te wijzigen. Mag dit zomaar? En zo ja, onder welke omstandigheden?

Motiveren en onderbouwen

Het korte antwoord is nee, dit mag niet zomaar. Europees recht bepaalt dat een overgang van onderneming geen grond kan zijn voor een wijziging van een functie en de daaraan gekoppelde arbeidsvoorwaarden. Bij een overname neemt een partij alle rechten en plichten van een bedrijf over. Dus ook alle rechten en plichten die uit een arbeidsovereenkomst voortvloeien. Dat staat ook in de wet (artikel 7:663 BW).

Slechts onder enkele, specifieke en goed gemotiveerde omstandigheden kan de overnemende partij c.q. een nieuwe werkgever de arbeidsvoorwaarden of een functie wijzigen. Hier is echter een hele goede (cijfermatige) onderbouwing voor nodig.

Begin mei mocht de Limburgse rechter zich buigen over de vraag of een overnemende partij erin geslaagd was om te onderbouwen dat een wijziging in de arbeidsovereenkomsten en functie van twee werknemers gerechtvaardigd was.

Gewijzigde functies tegen lager salaris

De situatie is als volgt. In januari 2015 neemt Arcus de contractactiviteiten van Contracting B.V. over. Arcus wijzigt de benaming van de functies van werknemers, echter de feitelijke werkzaamheden blijven hetzelfde. Kort na de overname ontstaat er een discussie over de functie en functieschalen van 2 werknemers. Arcus biedt beide werknemers een gewijzigde functie aan tegen een lagere functieschaal. Beide werknemers gaan hier niet mee akkoord.

De werknemers vragen de rechter voor recht te verklaren dat zij:

  • beiden in strijd met de geldende regelgeving ingedeeld zijn in nieuwe functies,
  • hun oude functies hen ten onrechte zijn ontzegd en
  • weer tewerkgesteld worden in hun oude functies.

Oordeel

De rechter oordeelt als volgt.

Het laten vervallen van oude functies en het invoeren van nieuwe functies vanwege organisatorische redenen hangt samen met de overname en vormt geen goed argument. Daarbij komt dat er geen wijzigingsbedingen opgenomen waren in de arbeidsovereenkomsten van de werknemers.

De rechter oordeelt dan of de werkgever een goede (zwaarwegende) aanleiding heeft gehad om een redelijk voorstel te doen tot het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden. Ook hier schiet de werkgever in dit geval tekort. Verschillen in organisatie en wijziging van de omstandigheden zijn geen onderbouwing van een redelijk voorstel.

Een terugkeer naar de oude functies blijkt nog mogelijk.

Alle vorderingen van de werknemers worden toegewezen en Arcus wordt veroordeeld tot betaling van het loon dat beide werknemers zouden hebben ontvangen in de hogere schaal.  

NOVO’s tip

De regels met betrekking tot het wijzigen van arbeidsvoorwaarden zijn erg streng. Een werknemer moet erop kunnen vertrouwen dat zijn functie en het daarbij behorende salaris (en andere arbeidsvoorwaarden) gelijk blijft en in ieder geval niet minder wordt. Heeft u vragen wijzigingen in arbeidsvoorwaarden? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

 

 

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!