nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
SER-akkoord: arbeidsmarkthervormingen: wat gaat er veranderen?

SER-akkoord: arbeidsmarkthervormingen: wat gaat er veranderen?

Gepubliceerd: 07-jun-2021 08:00

Arbeidsmarkthervormingen: wat gaat er veranderen?

Naar aanleiding van het advies van Commissie-Borstlap is de SER samen met werkgevers en de vakbeweging op 2 juni jl. een principeakkoord overeengekomen over arbeidsmarkthervormingen.

De commissie Borstlap bracht vorig jaar een onderzoek uit over de huidige arbeidsmarkt en hoe deze in de huidige vorm “volledig doorgeschoten” is, gezien de hoeveelheid flexwerkers (1,7 miljoen), zelfstandigen (1,1 miljoen) en bedrijfsmodellen van platforms als Deliveroo en Uber die schijnzelfstandigheid in de hand werken. Jonge flexwerkers kunnen geen huis kopen of durven geen gezin te stichten vanwege de onzekerheid over werk en inkomen. Er moet een eind worden gemaakt aan de verschillen tussen ‘vast’ en ‘flex’, aldus Commissie Borstlap.

SER-akkoord

Hieronder een opsomming van de beoogde veranderingen uit het SER akkoord:

  1. Uurtarief zelfstandige en rechtsvermoeden: om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, wordt er een rechtsvermoeden van werknemerschap ingevoerd. Zelfstandigen die voor minder dan 30 – 35 euro per uur werken, kunnen na een jaar een beroep doen op het rechtsvermoeden dat hij als werknemer dient te worden beschouwd. De bewijslast ligt in dat geval bij de werkgever; hij moet bewijzen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.
  2. Onderbrekingstermijn ketenregeling komt te vervallen: op dit moment moet een werkgever een werknemer een contract van onbepaalde tijd aanbieden na drie tijdelijke contracten van maximaal drie jaar, de ketenregeling. Bij een onderbreking van zes maanden binnen die drie tijdelijke contracten, begint er een nieuwe ketenregeling te lopen. Deze onderbrekingstermijn komt te vervallen waardoor de ‘permanente tijdelijkheid’ bij een werkgever wordt opgeheven. Er geldt een uitzondering voor scholieren/studenten en seizoensarbeid.
  3. Nulurencontract verdwijnt: hAls het aan het akkoord ligt, zal het niet meer mogelijk zijn om op basis van een nulurencontract te werken; dit verandert in een basisovereenkomst met een kwartaalurennorm. Werkgevers moeten een vast aantal uren kunnen garanderen, waarbij de invulling van de uren wel flexibel mag zijn. Een werknemer kan zo voorspellen wat zijn loon zal zijn.  
  4. Piek en ziek: uitzendkrachten inzetten mag alleen nog tijdens ziekte- en piekperiodes. De periode voor het inzetten van dit soort krachten is nu maximaal 5 en half jaar, dit wordt maximaal 3 jaar.
  5. Voor zelfstandigen: schijnconstructies moeten worden tegengegaan en de positie van zelfstandigen moet worden verbeterd. Zelfstandigen worden verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, de zelfstandigenaftrek wordt in de SER-voorstellen afgebouwd en er wordt gekeken of er een sociaal vangnet kan worden gecreëerd voor zelfstandigen.
  6. Van-werk-naar-werk: De transitievergoeding die werkgevers nu verschuldigd zijn, wordt omgezet in een van-werk-naar-werk-route waarbij werknemers geholpen worden naar een nieuwe baan.
  7. Uitzenden: De uitzendmarkt moet beter gereguleerd worden door certificering van uitzendbureaus. Fase A wordt verkort van 78 weken naar 52 weken en een Fase B contract mag maximaal zes tijdelijke contracten gedurende twee jaar (op dit moment is dit maximaal vier jaar) behelzen. Uitzendkrachten worden gelijk gesteld met de werknemers die in dienst zijn bij de inlener.
  8. Aantrekkelijk maken van onbepaalde tijd contracten: indien er ontslagen dreigen te vallen, wordt het voor ondernemingen mogelijk om eenzijdig de arbeidsduur van werknemers (tijdelijk) te verlagen met maximaal 20 %. Werknemers behouden evenwel wél hun reguliere recht op loon dat zij ontvingen op basis van hun oorspronkelijke arbeidsduur. De onderneming krijgt in een dergelijk geval tot maximaal 75 % van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur gecompenseerd. Die compensatie komt grotendeels overeen met de huidige NOW-regeling.

En nu?

Het is nu aan de formatiepartijen om te bepalen of zij het advies van SER willen overnemen. Indien dit het geval is en de hervormingen onderdeel worden van het regeerakkoord, zal elke werkgever en werknemer iets merken van de veranderingen. Vragen over de veranderingen? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

 

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!