nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Wibra vs. FNV: kortgedingprocedure over de ‘inhaaluren’

Wibra vs. FNV: kortgedingprocedure over de ‘inhaaluren’

Gepubliceerd: 21-jun-2021 08:00

Wibra vs. FNV: kortgedingprocedure over de ‘inhaaluren’

Werknemers van Wibra die vanwege de lockdown niet hun volledige uren konden werken, worden nu verplicht deze uren in te halen. Het FNV (De Federatie Nederlandse Vakbeweging) is het hier niet mee eens en heeft een kort geding aangespannen dat vandaag plaats vindt. Dit artikel belicht de argumenten van beide partijen en de haalbaarheid van de zaak. Uiteraard zullen we jullie tzt ook op de hoogte houden van de beslissing van de rechter.

Standpunt FNV

Het FNV eist een kwijtschelding van alle gewerkte min-uren aangezien Wibra al via de NOW-regeling gecompenseerd is voor de loonkosten (en dus ook voor de niet-gewerkte uren) van haar werknemers. Gesprekken tussen Wibra en de FNV hebben tot niets geleidt, waardoor het FNV zich genoodzaakt zag om naar de rechter te stappen. 

Standpunt Wibra

Het personeel van Wibra heeft een contract voor een vast aantal uren, de daadwerkelijke gewerkte uren kunnen minder of meer zijn. De cao retail non-food (van toepassing op de werknemers van Wibra) bepaalt: “Indien flexibel werken is overeengekomen, kan de werkgever binnen een bandbreedte van + en - 35 procent ten opzichte van het aantal basisuren de medewerker verplichten wekelijks meer of minder arbeidsuren te werken.” Volgens de advocaat van Wibra, Rachelle Mourits, zijn de uren die de werknemers niet hebben gewerkt beperkt gebleven: 10 % van het totaal aantal contracturen, terwijl de cao 35 % toestaat. Verder betoogt Mourits dat de overheidssteun die Wibra heeft ontvangen en de niet-gewerkte uren van de werknemers die wel doorbetaald zijn, los van elkaar staat. (Onduidelijk is wat hiermee wordt bedoeld, wellicht wordt dit duidelijker in de kortgedinguitspraak.) Werknemers hebben tot het einde van het jaar de mogelijkheid om de uren in te halen.

De Ondernemingsraad steunt Wibra in de beslissing om de uren in te laten halen.

Wat zegt NOVO?

De voorzieningenrechter heeft in mei van dit jaar in een andere kwestie geoordeeld dat ‘inhaaluren’ in strijd zijn met artikel 7:628 BW. Het aanpassen van de werkwijze vanwege de pandemie ligt in de risicosfeer van de werkgever en kan niet afgewenteld worden op de werknemer door de niet-gewerkte uren in te laten halen. Wat de zaak van Wibra anders maakt is dat de cao retail non-food de werkgever expliciet het recht geeft om de niet-gewerkte uren in te laten halen. Dat verbetert de positie van Wibra.

De kortgedingrechter zal binnen twee weken uitspraak doen. Uiteraard houden wij u op de hoogte. Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel? Of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!