nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
De zorgplicht van de werkgever

De zorgplicht van de werkgever

Gepubliceerd: 28-jun-2021 08:00

De zorgplicht van de werkgever

De aansprakelijkheid van een werkgever is een lastig onderwerp dat van geval tot geval apart moet worden bekeken en beoordeeld. De werkgever kan wel maatregelen nemen om aansprakelijkheid te beperken, maar niet altijd zijn die afdoende. Welke maatregelen de werkgever kan treffen, zullen in dit artikel worden besproken. 

Onwel op de werkvloer

De feiten zijn als volgt. Werknemer is sinds april 2017 in dienst bij werkgever als logistiek medewerker. In november van dat jaar is hij onwel geworden op de werkvloer. Een collega raadde hem aan op de grond te gaan zitten zodat hij kon bijkomen. Een andere collega heeft gezien dat hij na een minuut is weer gaan staan ondanks dat hij nog steeds duizelig en misselijk was. Hierna is werknemer flauw gevallen en met zijn hoofd op de grond gekomen. Dit heeft blijvend letsel bij werknemer veroorzaakt. Na een verblijf in het ziekenhuis van enkele dagen heeft de medisch adviseur van de werkgever een blijvende invaliditeit van 8 procent vastgesteld.

Standpunten in geding

Werknemer stelt werkgever en diens bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar aansprakelijk voor de geleden schade, maar werkgever en betreffende verzekeraar ontkennen de aansprakelijkheid nu hij tegen advies van een medeweker in zelf weer (te) vroeg is opgestaan.

De vraag die bij de kantonrechter centraal staat is of werkgever aansprakelijk is. Is de schade geleden ‘in uitoefening van de werkzaamheden’ en zo ja, heeft werkgever hierbij dan haar zorgplicht geschonden?

In de uitoefening van de werkzaamheden?

De eerste vraag wordt bevestigend beantwoord. De kantonrechter in Eindhoven stelt vast dat de schade is geleden ‘in uitoefening van de werkzaamheden’. Immers, werknemer was aanwezig op de werkvloer en het ongeval heeft plaatsgevonden onder werktijd.

Schending zorgplicht?

De tweede vraag betreft de zorgplicht van de werkgever. De kantonrechter oordeelt dat werkgever aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet heeft voldaan. Zij had meerdere bedrijfshulpverleners en een interne regeling over de hulverlening bij bedrijfsongevallen. Alle werknemers hebben kennis kunnen nemen van de interne regeling en zijn voldoende ingelicht. Een en ander blijkt ook uit de handelswijze van de werknemers voor, tijdens en na het ongeval. Zij hebben adequaat gehandeld en gereageerd. Het betoog van werknemer dat zijn collega’s meer hadden moeten doen om het blijvende letsel te voorkomen gaat naar het oordeel van de kantonrechter niet op. De verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet houden niet in dat de werknemers medisch geschoold moeten zijn. De collega’s hadden niet kunnen en hoeven weten dat duizeligheid en misselijkheid tot blijvende schade kon leiden. Alles bij elkaar kan worden gesteld dat werkgever zijn zorgplicht niet heeft geschonden.

NOVO’s tip

Een van de maatregelen die een werkgever kan nemen is dus de inlichting van de werknemers over de handelswijze bij bedrijfsongevallen. Een interne regeling (zoals deze werkgever netjes had opgesteld) en het informeren van de werknemers is een goed begin.

Verder is het aanstellen van bedrijfshulpverleners die een EHBO-cursus hebben gevolgd aan te raden.

Vanzelfsprekend dient iedere werkgever met personeel een zogenaamde RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) hebben, waarmee je de gezondheid en veiligheid binnen jouw organisatie bevordert. In de RI&E staat welke maatregelen een werkgever gaat nemen om eventuele risico’s aan te pakken.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een interne regeling of heb je vragen over dit artikel? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!