Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Opnemen van een tussentijds opzegbeding na einde contract voor bepaalde tijd

Opnemen van een tussentijds opzegbeding na einde contract voor bepaalde tijd

Gepubliceerd: 23-aug-2021 08:00

Opnemen van een tussentijds opzegbeding na einde contract voor bepaalde tijd

In dit artikel bespreken wij een uitspraak van deze maand over de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – in overleg - na einde contract te wijzigen, zodat een werknemer aanspraak kan maken op de WW-rechten.

Terugwerkende kracht

De situatie is als volgt. Werknemer treedt in mei 2019 in dienst bij werkgever op basis van een contract voor bepaalde tijd, te weten voor de duur van 1 jaar. De arbeidsovereenkomst zou in mei 2020 komen te eindigen. In de arbeidsovereenkomst is geen tussentijds opzegging overeengekomen. In december 2019 besluiten partijen de overeenkomst tussentijds te beëindigen met een vaststellingsovereenkomst.

In dat geval zou de werknemer evenwel geen WW-uitkering ontvangen. Immers, als er geen tussentijdse opzegging mogelijk is, wordt de werknemer geacht in dienst te zijn tot de einddatum; besluit hij akkoord te gaan met een eerder afscheid, dan ontvangt hij tot de initiële einddatum géén WW.

Bij het sluiten van de beëindigingsovereenkomst, hebben partijen daarom alsnog een tussentijds opzegbeding in een addendum van de arbeidsovereenkomst opgenomen. Met andere woorden, met terugwerkende kracht zijn partijen een tussentijds opzegbeding overeengekomen.

Afwijzing UWV

Onderhavige discussie speelt zich tussen (ex-)werknemer en het UWV. Na het einde van de arbeidsovereenkomst, heeft werknemer een WW-uitkering aangevraagd bij het UWV. Het UWV heeft deze aanvraag geweigerd, omdat er initieel geen tussentijds opzegbeding is opgenomen. Bij het ontbreken van een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst en indien de arbeidsovereenkomst alsnog tussentijds is beëindigd door partijen, heeft een werknemer geen recht meer op een WW-uitkering.

Werknemer is het hier niet mee eens. Hij stelt zich op het standpunt dat de contractvrijheid in het arbeidsrecht ertoe leidt dat de arbeidsovereenkomst kan worden gewijzigd of aangevuld.

Uitleg wetsartikel

De Amsterdamse rechter gaat mee in het betoog van de (ex-)werknemer. De rechter oordeelt dat het voor de aanvraag van een WW-uitkering niet van belang is wanneer de tussentijdse opzegging is overeengekomen. Van belang is dat de tussentijdse opzegging is opgenomen in het contract. Een dergelijk opzegbeding kan – voor de beoordeling van een WW-uitkering – ook gaandeweg het contract worden overeengekomen. Het UWV moet opnieuw een beslissing nemen op de aanvraag van (ex-)werknemer, met in achtneming van bovenstaande uitspraak.

NOVO’s tip

Het is van belang om in ieder contract voor bepaalde tijd een tussentijds opzegbeding op te nemen. Hiermee wordt zowel werkgever als werknemer de mogelijkheid geboden om tussentijds een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst mocht er onverhoopt een kink in de kabel komen tussen partijen. Is een dergelijk beding niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst en beëindigen partijen de arbeidsovereenkomst middels een beëdigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd), dan verliest werknemer zijn recht op WW-uitkering tot aan de initiële einddatum. Met de komst van bovenstaande uitspraak, is het ook mogelijk om een dergelijk beding achteraf in de arbeidsovereenkomst op te nemen, zodat een werknemer alsnog aanspraak kan maken op de WW-rechten.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een tussentijds opzegbeding of een vaststellingsovereenkomst? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.      

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!