Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Verkorting termijn concurrentiebeding vanwege onbillijke benadeling

Verkorting termijn concurrentiebeding vanwege onbillijke benadeling

Gepubliceerd: 30-aug-2021 08:00

Verkorting termijn concurrentiebeding vanwege onbillijke benadeling

Altijd leuk om een uitspraak van eigen hand te kunnen uitleggen in een artikel. Eind juli stonden wij een werknemer bij in een zaak over een concurrentiebeding tegen zijn ex-werkgever. Graag leggen we je hieronder uit waarom en hoe we deze zaak gewonnen hebben.

Breed geformuleerd concurrentiebeding

De feiten zijn als volgt. Werknemer is al sinds december 2010 in dienst bij werkgever als Surveyor. In het contract voor onbepaalde tijd zijn partijen een concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding en boetebeding overeengekomen. Allemaal voor de duur van een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst met een geografische reikwijdte van heel Nederland.

Bij brief van 25 januari 2021 zegt werknemer zijn arbeidsovereenkomst op. Met in achtneming van een maand opzegtermijn, komt de arbeidsovereenkomst per 28 februari 2021 te eindigen. Werkgever wijst werknemer op zijn concurrentiebeding bij brief van (gedateerd) 18 februari 2021, met een dagtekening van 25 februari. Deze brief kan werknemer dus niet voor 26 februari hebben bereikt.

Op 22 februari verricht werknemer als zzp’er werkzaamheden voor een concurrent van werkgever. Omdat de arbeidsovereenkomst zo lang geleden is ondertekend, was werknemer niet (meer) op de hoogte van zijn concurrentiebeding en de strekking daarvan. 

Standpunten

Dit vormde voor werkgever een aanleiding om in kort geding nakoming van het concurrentiebeding af te dwingen en werknemer te verbieden om tot 1 maart 2022 concurrerende werkzaamheden te verrichten, op straffe van een boete. Werknemer stelt zich op het standpunt dat hij juist weg is gegaan bij werkgever omdat hij al langere tijd geen salarisverhoging heeft gehad of een mogelijkheid tot promotie. Daarbij kent de sector waarin hij werkzaam is, een hoog verloop. Regelmatig zijn ex-collega’s van hem overgegaan naar de concurrent. Niemand is toen gehouden aan een concurrentiebeding. Daartegenover staat het belang van werkgever. Er is sprake van een concurrentiegevoelige positie van werknemer aangezien hij al tien jaar in dienst is en een zekere credit heeft opgebouwd in de betreffende sector.

Belangenafweging

In een kort geding procedure doet de rechter een voorlopige uitspraak. De kortgedingrechter doet uitspraak met oog op wat de rechter in een bodemprocedure definitief zal oordelen. De Rotterdamse kortgedingrechter komt in deze uitspraak tot de conclusie dat de belangenafweging in het voordeel van de ex-werknemer moet uitvallen. Ondanks dat ex-werknemer een concurrentiegevoelige positie heeft, wordt hij onbillijk benadeeld met een concurrentiebeding dat in heel Nederland én voor de duur van een jaar geldt. Daarbij heeft werknemer ook een geheimhoudingsbeding getekend. Dit is voldoende voor werkgever om de bedrijfsgevoelige informatie en kennis mee te beschermen. Het concurrentiebeding wordt beperkt tot zes maanden waardoor werknemer 1 september alweer aan het werk kan als zzp’er.

NOVO’s tip

Een terechte uitspraak. Een concurrentiebeding mag een werknemer niet belemmeren in het najagen van een betere of beter betaalde baan of functie, daar is een concurrentiebeding niet voor bedoeld. Daarbij is het tekenen van een concurrentiebeding bij contracten voor onbepaalde tijd altijd goed, mits deze niet te ruim geformuleerd is. In heel Nederland niet kunnen werken in een sector waar een werknemer al tien jaar werkt, is niet redelijk. Let op: indien je als werkgever een concurrentiebeding wil opnemen in contracten voor bepaalde tijd moet je heel goed motiveren waarom dit zo belangrijk is voor/in jouw business. Wil je meer weten of post-contractuele bedingen?

Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!