Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Uber Chauffeurs zijn werknemers

Uber Chauffeurs zijn werknemers

Gepubliceerd: 13-sep-2021 08:00

Uber Chauffeurs zijn werknemers

Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat de Uber Chauffeurs werknemers in de zin van de wet zijn en daarmee onder de CAO Taxivervoer vallen met alle gevolgen van dien.

Kenmerken van arbeidsovereenkomst

In de procedure die de FNV had aangespannen tegen Uber ging de rechtbank uitgebreid in op de essentialia van een arbeidsovereenkomst zoals in de wet (7: 610 BW) genoemd, alsook op de criteria uit twee eerdere arresten (Groen/Schroevers uit 1997 en X. / gemeente Amsterdam uit 2020) en komt tot de conclusie dat alle chauffeurs die zich in persoon hebben aangemeld (dus niet als bedrijf) en via de Uber-app rijden als werknemer dienen te worden beschouwd.

Partij-bedoeling en belangenafweging

De rechter neemt hierbij ook het volgende in overweging ter zake de partij-bedoelingen en de belangenafweging:

“Concluderend wordt aan de hand van eerdergenoemd toetsingskader vastgesteld dat partijen slechts “op papier” zijn overeengekomen dat de chauffeurs als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Het kan zijn dat (een aantal van) de chauffeurs daartoe ook daadwerkelijk de bedoeling hadden, maar in de gegeven omstandigheden moet die bedoeling – vergaand – worden gerelativeerd nu deze vooral zal zijn ingegeven door de wens om voor Uber, de in economisch opzicht beduidend sterkere partij, werkzaam te zijn. Zoals hiervoor besproken, leidt het samenstel van het door Uber opgetuigde systeem ertoe dat de feitelijke uitvoering alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst bevat. In dat geval gaat ‘wezen’ voor ‘schijn’ en moet, met het oog op het dwingendrechtelijk karakter van het arbeidsrecht en ter bescherming van de zwakkere positie van de werker, door de in het contract gekozen bewoordingen heen worden gekeken (zie ook ECLI:NL:RBMNE:2021:3667).”

NOVO's tip:

Kort en wel: een verdere beperking van platformarbeid met verstrekkende gevolgen! Wilt u weten wanneer er sprake is van een (rechtsgeldige) overeenkomst van opdracht en wanneer van een arbeidsovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via info@novo-advocatuur.nl en telefonisch via 076-2056040.

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!