Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Een onrechtmatig gegeven ontslag op staande voet is duur!

Een onrechtmatig gegeven ontslag op staande voet is duur!

Gepubliceerd: 20-sep-2021 08:00

Een onrechtmatig gegeven ontslag op staande voet is duur!

Ontslag op staande voet,: je hoort het vaak en het wordt ook nog regelmatig gegeven. Voor de werknemer heeft dit het verstrekkende gevolg van per direct zijn baan (en dus loon) kwijt te zijn én geen recht op WW te hebben.  Maar het is voor de werkgever ook niet zonder risico. Zo blijkt maar weer uit de onderhavige uitspraak.

1x te laat?

De feiten zijn als volgt. Werknemer is sinds oktober 2019 in dienst bij werkgever op grond van een contract voor onbepaalde tijd. Op 11 april 2021 laat werknemer weten dat hij niet op tijd bij een vergadering kan zijn. Daarop reageert werkgever: “Kom morgen maar de auto inleveren, ga daarna maar op zoek naar een baan broertje van me”. Werknemer laat per e-mail weten dat dit niet een rechtsgeldig ontslag op staande voet is, maar dat hij zich erbij neer zal leggen. Bij brief van 7 mei 2021 bevestigt werkgever het gegeven ontslag op staande voet en vermeldt daarbij de redenen: niet gehouden aan de beloftes ten aanzien van de verkoopomzet, niet bespreken van de gemaakte afspraken met klanten en niet op komen dagen bij vergaderingen.

Procedure

In kort geding verzoekt werknemer om een billijke vergoeding van € 4.339,85 vanwege een onregelmatige opzegging. Werkgever beweert tijdens zitting dat de brief van 7 mei 2021 vervalst is en niet van werkgever afkomstig zou zijn. Dit acht de rechter onwaarschijnlijk en ongeloofwaardig. Het gegeven ontslag is nota bene later bevestigd in een Whatsapp-bericht en een aanvullende e-mail van werkgever.

Onterecht gegeven ontslag op staande voet

De door de werkgever genoemde redenen zijn niet of niet voldoende vast komen te staan in de procedure, en in ieder geval is werknemer niet in de gelegenheid gesteld enige verbetering te tonen. Dit leidt ertoe dat de rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven. Het had op de weg van werkgever gelegen om de redenen die aangekaart zijn in de e-mail van 7 mei 2021, te bespreken met werknemer. Immers, deze hadden hersteld dan wel verbeterd kunnen worden. Derhalve kan niet vast komen te staan dat de opgenoemde punten tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet hadden kunnen leiden.

Een billijke vergoeding en een vergoeding vanwege een onregelmatig ontslag is dan ook toewijsbaar. Werknemer wordt een billijke vergoeding ad € 4.339,85 toegewezen, gelijk aan drie maandsalarissen. De rechter acht het namelijk aannemelijk dat werknemer nog in ieder geval drie maanden in dienst was gebleven indien het onrechtmatige ontslag niet was gegeven.

NOVO’s tip

Het inwinnen van juridisch advies wordt vaak gezien als een dure kostenpost. Echter, in veel gevallen kan het je veel ellende én geld besparen! Zo ook in dit geval. Vaak wordt gedacht dat een ontslag op staande voet ook zomaar weer kan worden ingetrokken, maar als een werknemer het ontslag accepteert en voor de (rij aan vergoedingen gaat, kan intrekking niet meer plaatsvinden. Een onnodig vervelend einde van een arbeidsrelatie aangezien dit ook anders en goedkoper ten einde kon komen. Niet helemaal zeker of een ontslag op staande voet rechtsgeldig is? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!