Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
De NDA: oftewel, een geheimhoudingsbeding wat houdt het in voor een werknemer?

De NDA: oftewel, een geheimhoudingsbeding wat houdt het in voor een werknemer?

Gepubliceerd: 27-sep-2021 08:00

De NDA: oftewel, een geheimhoudingsbeding wat houdt het in voor een werknemer?

We horen de term vaak vallen: een geheimhoudingsbeding, non-disclosure agreement (NDA), ‘zwijgcontracten’. Allemaal benamingen om aan te geven dat partijen overeen zijn gekomen dat bepaalde geheime informatie niet naar buiten gebracht mag worden zonder (voorafgaande, schriftelijke) toestemming van een partij. Maar wat houdt een dergelijk beding precies in voor een werknemer? In dit artikel zullen wij daar nader op in gaan aan de hand van een uitspraak van het Hof in Arnhem.

Verbeurde boetes

De feiten zijn als volgt. Werkneemster is van september 2018 tot mei 2019 in dienst geweest bij werkgever. Partijen zijn onder andere een geheimhoudingsbeding overeengekomen. Werkneemster zegt op 22 maart 2019 haar arbeidsovereenkomst op. Hierna stelt werkgever dat werkneemster meerdere malen haar geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Werkgever heeft de kantonrechter verzocht om werkneemster te veroordelen tot betaling van de contractueel overeengekomen boetes vanwege het overtreden van het geheimhoudingsbeding, in totaal een bedrag van meer dan € 75.000. De kantonrechter heeft dit afgewezen. Het onderhavig beding speelt zich af in hoger beroep, waar werkgever opnieuw verbeurde boete eist, ditmaal een bedrag van bijna € 73.000.

Cliëntgegevens

Werkgever legt hieraan ten grondslag dat werkneemster op 6 maart 2019 (enkele weken voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst) een e-mail met cliëntgegevens heeft gestuurd naar haar partner met de vraag of hij de e-mail wilde printen. Werkneemster voert aan dat zij dit alleen heeft gedaan omdat zij in haar baan als ondersteuner voor kwetsbare jongeren en volwassenen cliënten thuis moest bezoeken en in haar privéwoning de bijbehorende administratie deed. Printen voor werk deed zij (en ook oud-collega’s) daarom thuis.

Randvoorwaarden

Het hof oordeelt dat werkgever niet in staat is geweest om gemotiveerd en onderbouwd op het verweer van werkneemster te reageren, laat staan dit te weerleggen. Het is niet duidelijk wat de randvoorwaarden voor het thuis printen precies zijn geweest; werkgever had daar geen concrete regels over opgesteld. Werkgever heeft daarbij voorts medewerking aan werkneemster verleend bij het printen van cliëntgegevens.

Werkgever wordt in het ongelijk gesteld omdat zij niet in staat is geweest om voldoende feiten en omstandigheden aan te voeren om een schending van het geheimhoudingsbeding en het daaraan gekoppelde boetebeding te onderbouwen. Het door werkneemster als tegenvordering gevraagde achterstallige loon dat werkneemster had moeten ontvangen wordt daartegenover niet alleen toegewezen, maar ook nog eens verhoogd met de wettelijke vertragingsrente tot een maximum van van 50 procent (auw!).

NOVO’s tip

Een geheimhoudingsbeding is een goed middel om vertrouwelijke informatie te beschermen. Echter, moet een dergelijk beding voldoende onderbouwd zijn: wat moet er precies beschermd worden? Waarom moet het beschermd worden? Wat zijn de grenzen? En wat gebeurt er bij een overtreding? Allemaal componenten die terug moeten komen in het beding. Hulp nodig bij het opstellen van een dergelijk beding? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!