Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Belangenverstrengeling in werkrelaties

Belangenverstrengeling in werkrelaties

Gepubliceerd: 04-okt-2021 08:00

Belangenverstrengeling in werkrelaties

Vertrouwen is in elke relatie – privé of zakelijk – de basis voor een goede samenwerking. Het schaden van dat vertrouwen leidt in veel relaties tot een breuk. Niet voor niets is de vertrouwensbreuk ook opgenomen in de wet als één van de redenen voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. In het artikel dat we hierna zullen bespreken is er geen sprake van een reguliere ontbinding maar een ontslag op staande voet vanwege een belangenverstrengeling. Het vertrouwen van werkgever in werknemer is dermate geschaad dat ontslag op staande voet rechtsgeldig en onvermijdelijk was.

Privébelang vs. belang van de werkgever

De feiten zijn als volgt. Werknemer is sinds oktober 2003 in dienst bij werkgever, een bedrijf dat IT-apparatuur levert aan externe partijen. Werknemer was verantwoordelijk voor het management en de ontwikkeling van - onder andere - gemeentes. Bij brief van 20 maart 2020 wordt werknemer op staande voet ontslagen vanwege het stelselmatig uit eigen (privé) belang handelen.

Stelselmatig

Het ontslag op staande voet onderbouwt werkgever met elf redenen. Kort gezegd, komen de redenen erop neer dat privérelaties van werknemer onder leiding van werknemer ook opeens zakelijke relaties werden, facturen van de aangedragen privérelaties die zakelijk met werkgever in zee gingen daarenboven tegen een hoger tarief en regelmatiger factureerden. 

Na onderzoek van werkgever is gebleken dat een privérelatie die hij had aangedragen en zoveel mogelijk liet factureren tevens investeerder was voor zijn eigen paardenbusiness.

Ontslag

Voor het Hof in Arnhem is aannemelijk geworden dat werknemer zijn eigen privébelangen voorop heeft gesteld en de belangen van de werkgever niet in acht heeft genomen. Zeker gelet op zijn voorbeeldfunctie als leidinggevende had hij anders moeten handelen en beter moeten weten.

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet zijn drie vereisten:

  1. Er moet sprake zijn van een objectieve dringende reden;
  2. De dringende reden moet ook subjectief dringend zijn (alle omstandigheden van het geval meewegend);
  3. Het ontslag moet onverwijld aan de werknemer worden meegedeeld;

In deze casus komt het hof tot het oordeel dat er objectief dringende redenen zijn voor ontslag op staande voet, maar verzoekt werkgever tot levering van meer bewijs zodat kan worden vastgesteld dat of werkgever ook aan de andere twee eisen heeft voldaan. De zaak wordt aangehouden. Wordt vervolgd…

NOVO’s tip

Wat een cliffhanger! Indien het ontslag op staande voet rechtsgeldig is, heeft dit directe gevolgen voor onder andere de overeengekomen bonus, WW-uitkering, transitie- en/of billijke vergoeding van de werknemer. Situaties als de bovenstaande zijn eenvoudig te voorkomen door een ‘vierogenprincipe’ in te zetten. Twee werknemers (bij voorkeur van twee verschillende afdelingen) die elke factuur of handeling goed moeten keuren. Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden van een ontslag op staande voet? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via de mail op info@novo-advocatuur.nl en telefonisch op 076-2056040.

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!