Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Loonvordering in kort geding bij overname?

Loonvordering in kort geding bij overname?

Gepubliceerd: 11-okt-2021 08:00

Loonvordering in kort geding bij overname?

Wanneer een werkgever weigert het salaris van een werknemer te betalen, is een kortgedingprocedure uiteindelijk de aangewezen manier om de betaling af te dwingen. In de uitspraak die hierna besproken zal worden, zijn er twee partijen die naar elkaar wijzen voor de betaling van de werknemers.

Cateraar op onderwijsinstelling

De situatie is als volgt. Onderwijsinstelling Mondriaan bericht cateraar Cirfood bij brief van april 2021 de overeenkomst op te zeggen. De overeenkomst bestaat op dat moment al acht jaar. De werknemers verrichten werkzaamheden voor Mondriaan op basis van een met Cirfood overeengekomen arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomsten staan enkele bepalingen met betrekking tot contractwisseling en inbesteding.

Na de brief van Mondriaan van april 2021 hebben de werknemers van Cirfood geen salaris meer ontvangen. In kort geding vorderen de werknemers van Cirfood de betaling van hun salarissen.

Voorlopig karakter

Vanwege het voorlopige karakter en de versnelde behandeling van een kort geding, zal hierna alleen worden ingegaan op de loonvordering van de werknemers en niet op de vraag over of er sprake is van een overgang van onderneming.

Tussen wal en schip

Cirfood stelt zich op het standpunt dat zij de overeenkomsten met de werknemers niet hebben beëindigd. Zij stellen zich op het standpunt dat de werknemers na de opzegging door Mondriaan betaald hadden moeten worden door de opvolger van Cirfood en niet door Cirfood zelf, een en ander mede gezien de lange periode dat zij feitelijk voor Mondriaan gewerkt hebben.

Werknemers vallen hiermee volgens de Haagse rechter tussen wal en schip. De regels omtrent overgang van onderneming beoogt nu juist de werknemers te beschermen tegen partijen die naar elkaar wijzen voor uitoefening van de rechten van de werknemers.

Voorts geven de werknemers aan nog te willen werken als cateringmedewerkers bij Cirfood. De kortgedingrechter oordeelt dat het op de weg van Cirfood ligt om de werknemers van werk te voorzien totdat er meer duidelijkheid komt over de overgang van onderneming.

NOVO’s tip

Een kortgedingprocedure is een versnelde procedure waarbij de rechter een voorlopige uitspraak doet. Deze voorlopige uitspraak is dan met het oog op wat de rechter in een “gewone” bodemprocedure hoogstwaarschijnlijk zal beslissen. Heb je hulp of advies nodig over een eventueel op te starten kortgedingprocedure? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!