Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Opnemen gesprekken met werkgever toegestaan

Opnemen gesprekken met werkgever toegestaan

Gepubliceerd: 15-nov-2021 08:00

Opnemen gesprekken met werkgever toegestaan

Het opnemen en filmen van alles om ons heen is (helaas) inherent aan onze maatschappij tegenwoordig. Zo komt het ook geregeld voor dat werknemers in het geheim geluidsopnames maken van hun (beoordelings)gesprekken met werkgevers. De kantonrechter in Alkmaar heeft eind oktober geoordeeld dat dit – onder voorwaarden – toegestaan is.

Ontslag afgewezen

De situatie is als volgt. Werknemer werkt sinds november 2018 als kok. Op 30 oktober 2020 vraagt werkgever een ontslagvergunning aan vanwege bedrijfseconomische redenen. Het UWV heeft de vergunning geweigerd omdat werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om de werknemer in dienst te houden. Hierna is werknemer tewerkgesteld op een van de andere vestigingen van werkgever. Op 29 maart 2021 zou er een gesprek plaatsvinden tussen werknemer en werkgever maar omdat werknemer deze niet mocht opnemen, is het niet doorgegaan. Werknemer is toen officieel gewaarschuwd voor het opnemen van gesprekken zonder toestemming.

Ziekmelding

Op 22 april 2021 is werknemer aangesproken op onregelmatigheden die plaats hebben gevonden op de werkvloer waarna er op 29 april een verbetertraject gestart is. Eind mei 2021 meldt werknemer zich ziek. De bedrijfsarts heeft geconstateerd dat werknemer geen medische aandoening heeft. Omdat een poging tot mediation is mislukt, dient werkgever een ontbindingsverzoek  vanwege een verstoorde arbeidsverhouding in bij de kantonrechter.

Ontbinding

De kantonrechter is van oordeel dat de ziekmelding enerzijds en het ontbindingsverzoek anderzijds geen verband houden met elkaar en er derhalve geen opzegverbod is dat aan een eventuele ontbinding in de weg staat.

De kantonrechter oordeelt dat al na het meningsverschil over het al dan niet opnemen van het gesprek van 29 maart 2021, de arbeidsverhouding verstoord was. Beide partijen hebben geen vertrouwen in een herstel van de arbeidsverhouding.

De kantonrechter verwijt de werkgever dat zij geen uitvoering heeft gegeven aan het verbetertraject. Er waren genoeg aanleidingen om aan te nemen dat werknemer in dienst kon blijven maar hier en daar steken liet vallen. Werkgever heeft nagelaten om nadere gesprekken te voeren met werknemer en zo een kans op verbetering ontnomen.

Werkgever heeft betoogd dat ook werknemer (ernstig) verwijtbaar gehandeld zou hebben door heimelijke opnames te maken maar daar gaat de rechter niet in mee. De rechter oordeelt dat een werknemer opnames mag maken ook indien hij hier geen (voorafgaande) toestemming voor heeft gekregen. Hij mag evenwel niet liegen op een vraag of hij al dan niet het gesprek opneemt.

Bovenstaande leidt er toe dat de werknemer naast een transitievergoeding ook een billijke vergoeding van € 25.000 toegekend zal krijgen. Hierbij is meegewogen dat werknemer vanwege de arbeidsmarkt binnen de horeca snel kans op een nieuwe baan heeft.

NOVO’s tip

Een pittige en heldere uitspraak! Laat als werkgever altijd weten dat het opnemen van een gesprek wel of niet toegestaan is. Daarbij maakt het aankondigen van een verbetertraject dat je als werkgever ook echt uitvoering moet geven aan een dergelijk traject. Er ontstaan rechten en verplichtingen voor beide partijen, met een nadruk op de verantwoordelijkheden voor de werkgever. Heb je hulp nodig bij het invullen van een verbetertraject? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in het Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!