Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Social Media en uitlatingen van werknemer

Social Media en uitlatingen van werknemer

Gepubliceerd: 22-nov-2021 08:00

Social media en uitlatingen van werknemer

Wat te doen met een werknemer die zich op Social Media negatief uitlaat over een werkgever? We bespreken het in dit artikel aan de hand van een recente uitspraak van de Tilburgse kantonrechter.

Verbetertraject

De situatie is als volgt. Werknemer is sinds 1 februari 2007 in dienst als reclasseringsmedewerker. In mei 2018 wordt bij een beoordelingsgesprek vastgesteld dat werknemer niet naar behoren functioneert en er een verbetertraject opgestart moet worden. Ten behoeve hiervan hebben partijen in november 2018 een verbeterplan opgesteld. In november 2018 raakt werknemer ziek. In januari 2019 pakt werknemer zijn werkzaamheden weer op, waarna hij zich in juli 2019 weer ziek meldt.

Klachten  over werkgever op Social Media

In augustus 2019 uit werknemer zijn ongenoegen over zijn begeleiding en het opgestarte verbetertraject. Ook dient werknemer klachten in tegen zijn directe en indirecte leidinggevenden. Hier laat werknemer het niet bij, want vanaf december 2020 stuurt werknemer meerdere e-mails naar diverse collega’s over zijn mening over zijn leidinggevenden.

Ook plaatst hij op Facebook: “Maar wat nu als je als werknemer van de reclassering ziek wordt als gevolg van overbelasting? Dan word je door leidinggevenden en zelfs de directie als crimineel gezien en behandeld. Je functioneert niet goed..(…)." En: “Ik heb geen woord gelogen. Ja, er zijn leidinggevenden binnen Reclassering Nederland die zelfs strafbare feiten plegen. (…)." 

Herhaalde verzoeken van werkgever om deze berichten te verwijderen, worden genegeerd door werknemer. Sterker nog, hij escaleert de situatie door zelfs een e-mail over zijn onvrede naar het Openbaar Ministerie te sturen.

Ontbindingsverzoek

Dat is voor werkgever de druppel. Werkgever verzoekt de kantonrechter om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

De grenzen van behoorlijke communicatie

Zowel werknemer als werkgever zijn het erover eens dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer een transitievergoeding toekomt.

De vraag is of hem evenwel óók een billijke vergoeding toekomt. Hiervoor neemt de kantonrechter de volgende feiten en omstandigheden in overweging.

Werknemer heeft meerdere malen en via verschillende kanalen aangegeven dat hij ontevreden is over de handelswijze van de leidinggevenden. Daarbij is hij - volgens het oordeel van de kantonrechter – de grenzen van behoorlijke communicatie verloren en daarmee óók de normen van goed werknemerschap uit het oog verloren. Werkgever heeft dus terecht een verbetertraject mogen starten.

In het licht van de uitingen van werknemer jegens werkgever, is het dan ook terecht dat er geen billijke vergoeding zal worden toegekend. Ook wordt werknemer verplicht om de Facebookberichten te verwijderen en zich in het vervolg te onthouden van soortgelijke berichten.

NOVO’s tip

Met betrekking tot social media is het raadzaam om interne protocollen en beleid te formuleren. Wat is wel en niet toegestaan en wat zijn de gevolgen van onbehoorlijk gedrag/communicatie via de social media kanalen? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van dergelijke protocollen? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040. 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!