Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Bestuurder ontslaan op H-grond

Bestuurder ontslaan op H-grond

Gepubliceerd: 29-nov-2021 08:00

Bestuurder ontslaan op H-grond

We bespreken geregeld de gronden van ontslag, daarbij komt een verstoorde arbeidsverhouding en disfunctioneren vaak ter sprake. Er is echter ook nog een grond die per geval tot andere invullingen leidt. Dat is de H-grond. Een restcategorie die wij zullen uitleggen aan de hand van een ontslag van een bestuurder van een onderwijsinstelling.

Onderwijsinspectie

De feiten zijn als volgt. Werknemer is al sinds mei 2006 in dienst als directeur van een onderwijsinstelling. Hij was onderdeel van het bestuur, dat samen met nog vijf andere bestuursleden toezicht hield op de school (raad van beheer). De onderwijsinspectie heeft meerdere malen tekortkomingen bij de school geconstateerd. Eind oktober 2020 heeft de onderwijsinspectie een rapport opgesteld waarbij het handelen van werknemer is onderzocht. De bestuursleden hebben daarop besloten dat werknemer niet de juiste persoon (meer) is om als directeur van de onderwijs instelling te fungeren.

Kantonrechter

De raad van beheer heeft met succes een ontbinding aangevraagd bij de kantonrechter. Dit op basis van de h-grond, een soort restcategorie waaruit blijkt dat er andere omstandigheden zijn waarbij niet meer van werkgever gevergd kan worden om de arbeidsovereenkomst in stand te houden.

Belangenafweging

Tegen deze uitspraak is werknemer in hoger beroep gegaan. Het Hof oordeelt dat er niet alleen sprake was van een opgezegd vertrouwen in de bestuurder maar dat er ook concrete aanleidingen waren om hem te willen ontslaan als werknemer. De raad van beheer is niet te snel geweest met haar beslissing, maar heeft meerdere scenario’s besproken. Daarbij wordt mee overwogen dat werknemer ook niet duidelijk gemaakt heeft wat de alternatieven voor de onderwijs instelling hadden kunnen zijn, anders dan een ontslag. Immers, er lagen meerdere rapporten van de onderwijsinspectie waaruit bleek dat er iets moest veranderen, mede gericht op deze werknemer.

De belangen van de onderwijsinstelling wegen daarom in dit geval zwaarder dan de belangen van de werknemer om nog in dienst te blijven. De werknemer komt geen billijke vergoeding toe, nu de onderwijsinstelling niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

NOVO’s tip

Situaties als hierboven besproken lenen zich goed voor de H-grond. Onderwijsinspectie die rapporten uitbrengt over de tekortkomingen van een school. Dat zijn omstandigheden die aan een directeur van een onderwijsinstelling kunnen worden toegerekend. Benieuwd of jouw situatie ook onder de H-grond kan vallen? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via de mail op  info@novo-advocatuur.nl of telefonisch op 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!