Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Fout in Deskundigenoordeel UWV leidt tot schadevergoeding 

Fout in Deskundigenoordeel UWV leidt tot schadevergoeding 

Gepubliceerd: 06-dec-2021 08:00

Fout in Deskundigenoordeel UWV leidt tot schadevergoeding 

Het UWV is op de vingers getikt door de rechter. Een deskundigenoordeel dat het UWV heeft afgegeven over een werknemer van ING blijkt onzorgvuldig. ING daagt het UWV voor de rechter op grond van onrechtmatige daad.

Vaststellingsovereenkomst

De situatie is als volgt. Het UWV heeft medio 2019 een deskundigenoordeel gegeven over de re-integratie inspanningen van een werknemer van ING. ING communiceert op enig moment naar het UWV dat ING gestopt is met het betalen van het loon van de werknemer omdat de bedrijfsarts van ING heeft gemeld dat werknemer onvoldoende inspanningen verricht in het re-integratieproces. In het deskundigenoordeel van het UWV overweegt het UWV dat werknemer juist wel voldoende inspanningen heeft verricht. ING heeft na overleg met werknemer en met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst, met toekenning van een transitievergoeding van € 99.269,76 en loondoorbetaling tot januari 2020. Deze regeling heeft ING alleen getroffen omdat zij af ging op het deskundigenoordeel van het UWV.

In dit geschil vordert ING een schadevergoeding van € 182.656,35 aan schade bestaande uit transitievergoeding en salaris van de werknemer.

Gewicht en betekenis deskundigenoordeel

De Amsterdamse rechtbank oordeelt als volgt. Het deskundigenoordeel van het UWV komt veel betekenis en gewicht toe in een re-integratie geschil tussen werkgever en werknemer. Dit vormt veelal een uitgangspunt bij een ontbindingsprocedure zoals ING en haar werknemer zijn overeengekomen. Ook de rechter kan de expertise van een UWV-deskundige als uitgangspunt nemen in een rechterlijke procedure. Des te belangrijk is het dat zo’n oordeel juist en zorgvuldig wordt gegeven.

Er kan worden vastgesteld dat het UWV in dit geval onzorgvuldig onderzoek heeft gedaan. Zo is er geen verzekeringsarts ingeschakeld en heeft de arbeidsdeskundige zelfstandig een medisch oordeel gegeven over de belastbaarheid van de werknemer. Naar het oordeel van de rechter is de arbeidsdeskundige van het UWV hiermee (fors) buiten zijn expertise getreden. Het is zeer waarschijnlijk dat een gedegen en zorgvuldig onderzoek van het UWV tot een ander deskundigenoordeel had geleid.

Alles bij elkaar vormt dit een onrechtmatige gedraging van het UWV jegens ING. Het UWV moet 40 % van de door ING gemaakte kosten vergoeden. Dat komt neer op een bedrag van € 73.062,54.

NOVO’s tip

Een pittige situatie en uitspraak! Eens te meer wordt hiermee bevestigd dat het loont om je gezonde verstand te gebruiken en niet klakkeloos van een oordeel uit te gaan, maar goed te onderzoeken, of het oordeel wel juist en passend is. Ook een werkgever kan, als belanghebbende, bezwaar aantekenen tegen een beslissing van het UWV. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een bezwaarbrief? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation, te Breda. Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!