Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
opzegverbod respecteren en slecht werkgeverschap

opzegverbod respecteren en slecht werkgeverschap

Gepubliceerd: 13-dec-2021 08:00

Opzegverboden respecteren en slecht werkgeverschap

Het Nederlandse arbeidsrecht is heel anders dan het Amerikaanse arbeidsrecht. Onderstaand artikel belicht weer maar weer hoe sterk een werknemer in Nederland wordt beschermd.

Amerikaanse praktijken?

De situatie is als volgt. Werkneemster is sinds 01 september 2017 in dienst van werkgeefster in de functie van ‘group accounting manager’. Werkgeefster is een Amerikaans bedrijf met een vestiging in Amsterdam. Werkneemster heeft zich ziekgemeld, maar werkgeefster weigert werkneemster ziek te melden (acht maanden lang!). Daarenboven maakt werkgeefster werkneemster expliciet uit voor leugenaar en probeert werkgeefster werkneemster te misleiden door te stellen dat zij bij het aangaan van een regeling het recht op een WW-uitkering zal behouden. Ook heeft werkgeefster niet laten blijken dat zij een oplossing zocht voor het ontstane arbeidsconflict.

Ernstig verwijtbaar handelen

Werkneemster verzoekt daarop in onderhavig geding om de overeenkomst te ontbinden met toekenning van transitie- en billijke vergoeding. De reden hiervoor is naast bovengenoemde voorts dat haar werkgeefster zelfs tot tweemaal toe, buiten haar medeweten om, het UWV heeft gevraagd of het dienstverband met haar te beëindigen is. Dit terwijl er nog een opzegverbod gold.

Dit is volgens werkneemster aan te merken als ernstig verwijtbaar handelen alsook het handelen van werkgeefster rondom haar ziekte.

Zeer onzorgvuldig en intimiderend

Hier gaat de Amsterdamse kantonrechter (uiteraard) in mee. De handelswijze van werkgeefster is als “zeer onzorgvuldig en intimiderend” te beschouwen. Verder oordeelt de rechter dat het laakbaar is dat werkgeefster een regeling voorstelt terwijl werkneemster ziek is. Werkgeefster heeft werkneemster voorts onterecht een officiële waarschuwing gegeven voor het niet-verschijnen bij een mediation sessie, terwijl uit niets bleek dat werkneemster van de sessie wist of wist dat zij aanwezig moest zijn bij die sessie. Een tweede escalatie van de situatie was toen werkgeefster tot tweemaal toe een ontslagaanvraag indiende bij het UWV, terwijl er nog een opzegverbod gold.

Een duur ontslag

Al met al oordeelt de rechter dat het volledig terecht is dat werkneemster een transitie- en billijke vergoeding toekomt. De kantonrechter komt tot een transitievergoeding van € 9.342,96. Omdat werkneemster nog steeds ziek is, het onduidelijk is wat de carrièrekansen zijn voor haar, werkgeefster onnodig psychische leed bij werkneemster heeft veroorzaakt en werkneemster al sinds september 2020 de ernstig verwijtbare handelingen van werkgeefster moet dulden, komt de kantonrechter tot een billijke vergoeding bestaande uit twaalf maandsalarissen tijdens ziekte (70 %) en €40.000 aan immateriële schadevergoeding. Een totaalbedrag van € 138.729,32.

NOVO’s tip

Een pittige, maar terechte uitspraak! Tijd voor dit Amerikaanse bedrijf om een lesje Nederlands arbeidsrecht te volgen. Dit soort harde praktijken zijn niet toegestaan, en al helemaal niet tijdens ziekte! We praten jullie graag bij over opzegverboden tijdens ziekte ;) Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation, Specialist in Arbeidsrecht te Breda via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!