Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Onjuist informeren van de belastingdienst leidt tot schadevergoeding

Onjuist informeren van de belastingdienst leidt tot schadevergoeding

Gepubliceerd: 03-jan-2022 08:00

Onjuist informeren van de belastingdienst leidt tot schadevergoeding

Ditmaal en niet gepubliceerde uitspraak (dus geen link), maar wel een interessante over het toegestaan privé gebruik van creditcards door werknemers en de verstrekkende gevolgen daarvan.

De situatie is als volgt. Werkgever heeft drie van haar ex-werknemers een creditcard verschaft, die zij zowel zakelijk als privé mochten gebruiken. In 2016 kwam aan het licht dat enkele andere werknemers, niet zijnde de werknemers in onderhavig geding, gezamenlijk 3,1 miljoen euro frauduleus aan werkgever hadden onttrokken. Deze werknemers zijn hiervoor strafrechtelijk veroordeeld.

Na deze fraudekwestie zijn ook de werknemers in kwestie op staande voet ontslagen vanwege een (vermeende) betrokkenheid. De kantonrechter heeft de ontslagen op staande voet vernietigd, waarna werkgever en de werknemers later alsnog middels een vaststellingsovereenkomst uit elkaar zijn gegaan. Hierna hebben de werknemers smartengeld uitgekeerd gekregen, is er een rectificatie verspreid onder de collega’s, zijn de aangiften ingetrokken en zijn de destijds door werkgever gelegde beslagen opgeheven.

Naheffingsaanslagen

Ondanks alles hebben de werknemers in 2018 alsnog een brief van de Belastingdienst ontvangen voor het feit dat zij zonder toestemming en ten laste van werkgever privé-uitgaven hebben gefinancierd, met een navorderingsaanslag en vergrijpboete van 50 procent. Na inhoudelijk verweer tegen de naheffingsaanslagen en vergrijpboetes, zijn werknemers in het gelijk gesteld. De Belastingdienst heeft de aanslagen vernietigd.

Informatievoorziening

De werknemers vorderen thans een betaling van de proceskosten, smartengeld en buitengerechtelijke kosten van hun ex werkgever. De Rotterdamse kantonrechter oordeelt als volgt. Vast staat dat de Belastingdienst niet op de hoogte was van de gebeurtenissen die hiervoor uiteengezet zijn. Werkgever had de Belastingdienst moeten inlichten over het feit dat de werknemers de creditcard privé mochten gebruiken, over de interne procedure voor de controle en accordering van de creditcard uitgaven en over de vaststellingsovereenkomsten. De gebrekkige informatievoorziening is een tekortkoming van werkgever, aldus de kantonrechter.

Dit heeft geleid tot een naheffingsaanslag en een vergrijpboete. Dit had werkgever moeten weten en kunnen voorzien.

De kantonrechter gaat mee in de vorderingen van de ex-werknemers en wijst een vergoeding van de gemaakte proceskosten toe ad €11.089 en immateriële schadevergoeding ad €1000.

NOVO’s tip

Goed (ex-)werkgeverschap is een breed begrip dat in elke situatie anders in te vullen is. Een juiste informatievoorziening naar werknemer en derden is hier een voorbeeld van. Juiste informatievoorziening van werkgever had de ex-werknemers in deze situatie veel tijd, geld en energie gekost.

Gelukkig nieuwjaar! Ook dit jaar staan we je graag bij en beantwoorden we al je arbeidsrechtvragen. Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!