Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Goed werknemerschap en meewerken aan informatie verschaffen

Goed werknemerschap en meewerken aan informatie verschaffen

Gepubliceerd: 10-jan-2022 08:00

Goed werknemerschap en meewerken aan informatie verschaffen

De open norm van goed werkgeverschap en goed werknemerschap blijft altijd de gemoederen bezighouden binnen het arbeidsrecht.

Waar ligt de zwaarte en van wie kan en mag wat verwacht worden Ook de casus die we vandaag behandelen gaat daarover.

COVID en passend werk?

De situatie is als volgt. Werknemer werkt sinds september 2019 als verkoopmedewerker bij een groothandel van sanitair-, verwarmings-, en loodgietersartikelen. Op 16 maart 2020 deelt werknemer mee dat hij conform de RIVM-richtlijnen thuisblijft in verband met verkoudheidsklachten.

Werkgeefster stuurt 23 maart 2020 een e-mail waarin zij werknemer naar de dagelijkse voortgang van zijn ziek-zijn vraagt. Werknemer reageert hierop met de mededeling dat hij niet ziek is, maar enkel de RIVM-richtlijnen opvolgt. Werkgeefster geeft aan dat thuisblijven in overleg moet plaatsvinden. Werknemer betoogt dat hij alleen werk vanuit huis wil uitvoeren, terwijl dit volgens werkgeefster niet voorhanden is.

Op 16 april 2020 vraagt werkgeefster of werknemer wil komen werken (zonder in aanraking te komen met anderen) of zich ziek te willen melden. Werknemer meldt zich uiteindelijk ziek per 1 mei 2020. De arbeidsovereenkomst is op 9 september 2020 van rechtswege geëindigd.

Op verzoek van werknemer is door een verzekeringsarts een rapportage opgesteld waaruit blijkt dat werknemer niet volledig geschikt was voor eigen werk.

Loonvordering vanwege slechts gedeeltelijke salarisbetaling

Het onderhavig geschil strekt tot betaling van het loon over april tot en met september 2020.

De Haagse kantonrechter oordeelt als volgt. Vast staat dat werknemer zich gedurende de eerste zes weken van zijn neusverkoudheid niet ziek heeft gemeld, waardoor het voor werkgeefster onmogelijk was om controle uit te voeren door een bedrijfsarts. De kantonrechter komt tot het oordeel dat van een werknemer verwacht mag worden dat hij zich op enig moment ziek zal melden zodat een bedrijfsarts een objectief oordeel kan geven over zijn ziek zijn. Nu hij zich pas op 1 mei 2020 ziek heeft gemeld, was werkgeefster gerechtigd om het salaris van april te korten. De kantonrechter acht een korting op de helft van zijn maandsalaris op zijn plek.

Goede werknemer

Voor een uitbetaling van de overige maanden oordeelt de rechter dat werknemer niet als een goede werknemer heeft gehandeld door compleet en stelselmatig de re-integratie en überhaupt gesprekken met werkgeefster uit de weg te gaan en te frustreren tot medio juni.

Om die reden oordeelt de rechter dat de loonvordering vanaf medio juni afgewezen dient te worden. Werkgeefster dient alleen 90% van het loon tot juni 2020 (loon uit hoofde van arbeidsongeschiktheid) te betalen.

NOVO’s tip

Welwillendheid en een bereidheid om mee te werken aan passende oplossingen scoort altijd goed bij een rechter! Dit is een voorbeeld waarin werknemer zich niet van zijn goede kant heeft laten zien en daardoor loopt hij een kans op passend werk én loon mis. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van e-mails naar uw werkgever of werknemer? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation, Specialist in Arbeidsrecht te Breda. U kunt ons bereiken via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.    

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!