Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
geheimhoudingsbeding en een matiging van boete

geheimhoudingsbeding en een matiging van boete

Gepubliceerd: 24-jan-2022 08:00

Geheimhoudingsbeding en een matiging van boete

De situatie is als volgt. Werkneemster is sinds 1 februari 2020 in dienst in de functie van operationeel manager bij werkgever. Partijen zijn een geheimhoudingsbeding, een regeling ter zake van nevenwerkzaamheden en een boetebeding overeengekomen. Met ingang van 1 januari 2021 is de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigd. Na het inleveren van haar bedrijfscomputer, is vast komen te staan dat werkneemster talloze bedrijfsbestanden heeft verwijderd van de server, zonder medeweten van werkgever. Voorts heeft werkneemster duizenden bestanden gedownload naar haar privécomputer.

Vorderingen

Werkgever vordert in onderhavig geding een verklaring voor recht dat werkneemster in strijd heeft gehandeld met de overeengekomen bedingen uit de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter gaat deels mee met de vordering van werkgever en oordeelt daarbij dar het verwijderen van bestanden geen overtreding van de bedingen oplevert, maar het downloaden van gegevens naar de privécomputer wél. Voor een overtreding te dezer zake  is niet vereist dat deze bestanden gedeeld worden met derden.

Nevenwerkzaamheden

Verder is vast komen te staan dat werkneemster al aan het eind van haar overeenkomst, maar nog voordat zij vrijgesteld was van werkzaamheden, een overeenkomst gesloten had met een klant van werkgever. Hiermee heeft zij het nevenwerkzaamhedenbeding overtreden, maar dit leverde tevens en wederom overtreding van het geheimhoudingsbeding op.

Matiging

Op grond van de overeengekomen bedingen is werkneemster €5000 verschuldigd voor iedere overtreding, wat neerkomt op een totaalbedrag van €15.000 euro. Door de gelijksoortige aard van de overtreding, matigt de rechter de boete tot €10.000.

NOVO’s tip

In de praktijk komt het wel eens voor dat de opvolgend werkgever een boete van de werknemer betaalt in geval van nevenwerk of overtreding van een geheimhoudingsbeding. Immers, een eenmalige boete betalen voor strategische en marktgevoelige informatie van de concurrent is vaak een koopje. Heeft u hulp nodig bij het opstellen of reviewen van uw bedingen? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!