Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Verzekeringspolis dekt (soms) coronapandemie-schade

Verzekeringspolis dekt (soms) coronapandemie-schade

Gepubliceerd: 14-feb-2022 08:00

Verzekeringspolis dekt (soms) coronapandemie-schade

Een interessante uitspraak van het Haagse Hof. De verzekeringspolis van de HEMA biedt dekking voor de bedrijfsschade die zij hebben geleden vanwege het sluiten van de winkels vanwege de coronapandemie.

Polis en bepaling

De situatie is als volgt. Op 15 december 2020 moesten de HEMA-winkels op last van de overheid sluiten omdat zij als niet-essentiële winkels waren aangemerkt. Dit was een overheidsmaatregel in het kader van de coronapandemie.

De verzekeringspolis die deze HEMA-winkels hebben bevat de volgende bepaling:

“Meeverzekerd is de bedrijfsschade zonder een materiële schade aan de gevaarsobjecten tot het op het polisblad genoemde bedrag per gebeurtenis per risico-adres. Een en ander als gevolg van de reeds onder de dekking genoemde gevaren alsmede:

- Gewapende overval

- Openbare geweldpleging

- Besmettelijke ziekten

- Bom(melding) en alle andere vormen van bedreiging (en)

- Beperkingen vanwege de openbare veiligheid

- Suïcide acties

Waarbij op last van een overheidsinstantie en of de verplichte regeling het filiaal dient te worden gesloten.”

Het maximumbedrag dat op basis van deze bepaling kan worden uitgekeerd is €25.000 per gebeurtenis. De vraag is of de coronapandemie kan worden geschaard onder “besmettelijke ziekten”. Verzekeraar Nationale Nederlanden vindt (uiteraard) van niet, HEMA-winkels vinden van wel.

Uitleg polisvoorwaarden

In eerste aanleg is de verzekeraar door de kortgedingrechter veroordeeld tot uitbetaling van €25.000 per HEMA-vestiging. In hoger beroep voert de verzekeraar aan dat er een verschil zit tussen de pandemie en besmettelijke ziekten. Volgens het Hof zijn polisvoorwaarden geen product van onderhandelingen. Om die reden moeten polisvoorwaarden op objectieve factoren zoals bewoording van de bepalingen, worden beoordeeld. De verzekeraar voert aan de bepaling inhoudt dat er op de vestiging van de verzekerde een besmetting moet zijn, wil er overgegaan worden tot uitbetaling. Het Hof ziet geen aanleiding om dit aan te nemen. Ook het standpunt dat er een verschil zou moeten worden gemaakt tussen besmettelijke ziekten enerzijds en de coronapandemie anderzijds is onvoldoende onderbouwd.

Het Hof gaat mee in het oordeel van de kortgedingrechter en oordeelt dat de uitbetaling van €25.000 per HEMA-vestiging door de verzekeraar juist is.

NOVO’s tip

Pak je polisvoorwaarden er maar bij! We vogelen graag voor je uit of jij als ondernemer ook aanspraak kan maken op een uitbetaling. Neem hiervoor contact met ons op: NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht, via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!