Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
de ijzeren proeftijd

de ijzeren proeftijd

Gepubliceerd: 21-feb-2022 08:00

De ijzeren proeftijd

Bij een arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden en minder dan 2 jaar mag er een proeftijd van 1 maand worden overeengekomen. Welke werkzaamheden vallen onder werkzaamheden die onder een proeftijd vallen? We leggen het je uit aan de hand van een recente uitspraak.

Kinderdagverblijf

De situatie is als volgt. Werkneemster is per 01 oktober 2021 op basis van een jaarcontract in dienst getreden als financieel medewerker bij werkgever, een kinderdagverblijf. Voorafgaand aan haar dienstverband, te weten 23 september, 28 september en 30 september is zij aanwezig geweest bij werkgever. Op die dagen was de voorganger van werkneemster ook aanwezig.

Ziekmelding

Op 28 oktober 2021 meldt werkneemster zich ziek. Diezelfde dag heeft werkgever werkneemster ontslagen. Immers, het opzegverbod bij ziekte geldt niet in de proeftijd.

Maar zit werkneemster nog wel in de proeftijd? Zij vindt zelf van niet. Haar standpunt is dat de proeftijd eerder is begonnen te lopen aangezien zij drie dagen voor de eigenlijke aanvang van haar contract al is komen werken. Daardoor is de opzegging van werkgever nietig, want buiten de proeftijd mag je niet zomaar opzeggen bij ziekte.

Ze verzoekt de kantonrechter voor recht te verklaren dat de opzegging van 28 oktober nietig is geweest en haar een transitie-, billijke- en schadevergoeding toekomt.  

Het oordeel

De vraag die hierbij van belang is of werkneemster die dagen voorafgaand aan 01 oktober al werkzaamheden heeft verricht die vallen binnen het takenpakket van haar functie. Werkneemster stelt dat zij niet ontslagen zou zijn als zij niet ziek was geworden, werkgever stelt dat zij sowieso niet door haar proeftijd gekomen zou zijn.

De kantonrechter is niet overtuigd en oordeelt dat de werkneemster niet voldoende heeft aangetoond dat de werkzaamheden die zij die dagen heeft uitgevoerd, behoorden binnen haar takenpakket. Ook is er geen reden om aan te nemen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat de proeftijd eerder is begonnen of het ontslag niet redelijk zou zijn voor werkneemster.

Alle verzoeken van werkneemster worden afgewezen.

NOVO’s tip

Zodra het duidelijk is dat een werknemer in proeftijd niet zal worden aangenomen, is het aan te raden om de overeenkomst direct te beëindigen. Het veiligst is om de overeenkomst te laten starten op de eigenlijke datum om zo de proeftijd in de gaten te kunnen houden. Het eerder laten verrichten van werk of zogenaamd “proefdraaien” kan risico’s met zich meebrengen. Heeft u hulp nodig bij het bewaken van de juridische termijnen? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!