Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Klokkenluidersbescherming vs. geheimhoudingsbeding, welke is van toepassing?

Klokkenluidersbescherming vs. geheimhoudingsbeding, welke is van toepassing?

Gepubliceerd: 01-mrt-2022 08:00

Klokkenluidersbescherming vs. geheimhoudingsbeding, welke is van toepassing?

Een geheimhoudingsbeding van een werknemer geldt niet indien een werknemer beschermd wordt door de klokkenluidersregeling. Wanneer is dat het geval?

Verklaring voor collega

De situatie is als volgt. Werknemer is sinds 1 maart 2020 in dienst bij werkgever. In zijn arbeidsovereenkomst is een geheimhoudingsbeding opgenomen.

Werknemer in kwestie heeft medio februari 2021 een verklaring afgelegd aan de gemachtigde van een andere werknemer van werkgever, aangaande een arbeidsconflict. Op 22 februari 2021 meldt werknemer zich ziek. Op 7 april stuurt werknemer werkgever een email waarin staat dat werknemer het idee heeft dat werkgever een conflict aan het creëren is. De verklaring van werknemer die hij in het arbeidsconflict met de andere werknemer had ingebracht, is in de procedure van de andere werknemer ingebracht. Werkgever is van oordeel dat werknemer daarmee zijn geheimhoudingsbeding had overtreden en is voornemens werknemer (daarom) te ontslaan. Werkgever heeft werknemer wel de mogelijkheid gegeven om zijn gedragingen terzake zijn (vermeende) overtreding te onderbouwen.

Werknemer heeft aangegeven dat het geen vertrouwelijke informatie betrof en hij geen onwaarheden had geuit. Hierop is werknemer alsnog op staande voet ontslagen. Werknemer is het niet eens met het ontslag op staande voet en vordert een transitie-, billijke,- en schadevergoeding.

Gevolgen van de verklaring

De kantonrechter is van oordeel dat werknemer in strijd met zijn geheimhoudingsbeding heeft gehandeld omdat hij had moeten weten dat de verklaring vertrouwelijke informatie bevatte. Werknemer had moeten beseffen dat het verstrekken van deze informatie gevolgen voor werkgever zou hebben. Hiermee heeft hij niet gehandeld als een goede werknemer.

Klokkenluidersregeling

Werknemer beroept zich op bescherming van de klokkenluidersregeling, maar dit wordt door de rechter verworpen. Werknemer had voor de verklaring aan de gemachtigde van collega nog niets gemeld bij een vertrouwenspersoon van werkgever. Daarbij is er bovendien geen sprake van ‘te goeder trouw en naar behoren melden’, twee voorwaarden waaraan de klokkenluidersmelding moet voldoen. Ten slotte had werknemer mistanden van werkgever bij een onafhankelijke en onpartijdige derde moeten melden in plaats van bij de gemachtigde van een collega.

Werknemer trekt daarom aan het kortste eind in deze kwestie en kan zich niet beroepen op bescherming van de klokkenluidersregeling.

NOVO’s tip

Indien een onderneming 50 werknemers of meer heeft, ben je verplicht om een klokkenluidersregeling op te zetten voor je werknemers (Wet Huis van Klokkenluiders). Hierbij is het van belang dat werknemers op de hoogte zijn hoe, bij wie en wanneer zij misstanden binnen een bedrijf kunnen melden. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een klokkenluidersregeling of wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!