Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Zelf je planning bepalen in de thuiszorg kan tot ontslag op staande voet leiden

Zelf je planning bepalen in de thuiszorg kan tot ontslag op staande voet leiden

Gepubliceerd: 21-mrt-2022 08:00

Zelf je planning bepalen in de thuiszorg kan tot ontslag op staande voet leiden

In bepaalde sectoren wordt er extra veel verwacht van een werknemer. De medische zorg is daar een voorbeeld van. In dat soort gevallen is een ontslag op staande voet eerder aannemelijk. We leggen het uit aan de hand van een  recente uitspraak.

Hartpatiënt

De situatie is als volgt. Werkneemster is in juli 2021 in dienst getreden bij een thuiszorg organisatie op basis van een leer-/arbeidsovereenkomst. In november 2021 is zij door werkgever ontslagen omdat zij een hartpatiënt heeft overgeslagen bij haar thuiszorgbezoeken omdat zij anders vanwege een wegomleiding had moeten omrijden. Werkneemster had werkgever via een sms bericht dat zij de patiënt niet zou bezoeken. Hierop heeft werkgever werkneemster proberen te bellen, maar zij nam niet op. Zij was al eerder aangesproken op het overslaan van patiënten, waardoor deze herhaling voor werkgever een structurele werkweigering vormde.

In onderhavig geding verzoekt werkneemster vernietiging van het ontslag op staande voet.

Omleiding

Ook voor de kantonrechter is vast komen te staan dat werkneemster werk weigerde. Beide partijen zijn het erover eens dat werkneemster niet langs een hulpbehoevende hartpatiënt is gegaan, terwijl dat wel moest en deze patiënt zelfs afhankelijk was van de hulp van werkneemster. Juist dat laatste maakt dat werkneemster een zwaar verwijt kan worden gemaakt. Dat de werkneemster deze patiënt niet heeft bezocht omdat ze anders achter op schema  zou komen, acht de kantonrechter geen geldige reden. Ook het feit dat werkneemster de werkgever via een sms-bericht op de hoogte heeft gesteld, maakt het niet minder zwaar. Werkneemster had al meerdere waarschuwingen gekregen en was derhalve een gewaarschuwd mens.

Werkneemster voert voorts aan dat zij een alleenstaande moeder is en afhankelijk is van de leer-/arbeidsovereenkomst. De kantonrechter acht dit aannemelijk, maar minder zwaar, gezien de ernst van haar verzuim.

Het ontslag op staande voet was dus rechtsgeldig, zo oordeelt de kantonrechter.

NOVO’s tip 

Van personeel is sommige sectoren, zoals de gezondheidszorg, kan soms meer verwacht worden omdat zij met hulpbehoevenden werken die afhankelijk zijn van hun zorg> dat maakt dat in voorkomende gevallen ook een ontslag op staande voet soms eerder gegeven kan worden. Bovenstaande uitspraak was wellicht anders geweest indien het niet zou gaan om zorgpersoneel en de gevolgen van het verzuim minder ernstig zouden zijn. Neem daarom altijd contact op met een advocaat om te schakelen over het geven of krijgen van een ontslag op staande voet. Wij helpen je daar graag verder bij. Je kunt contact opnemen met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!