Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Inhaaluren Scania niet in strijd met de wet

Inhaaluren Scania niet in strijd met de wet

Gepubliceerd: 28-mrt-2022 08:00

Inhaaluren Scania niet in strijd met de wet

Tijdens corona hebben veel bedrijven te kampen gehad met minder uren die ze hun personeel konden laten maken. Regelmatig is de vraag gesteld hoe het dan met de uitbetaling daarvan zit, zeker als de werkgever er wél een NOW-vergoeding voor heeft ontvangen. In onderstaande casus ging het er op om een werkgever van haar werknemers mag verlangen dat de minuren – die wél uitbetaald zijn – op een later moment zonder loonbetaling moeten worden ingehaald.

Flexregeling overwerk

De situatie is als volgt. Werkgever Scania hanteert al enige jaren een flexregeling en een overwerk- en meerwerkregeling. Deze regelingen zijn vooral vanwege de coronacrisis vaak besproken met vakbonden FNV en CNV. Scania hanteert de cao Metalektro.

In verband met de coronacrisis heeft Scania van 23 maart 2020 tot 20 april 2020 haar productie moeten stilleggen. Hierna is het weer langzaamaan opgestart. Werknemers zijn in die periode volledig doorbetaald. De niet-gewerkte maar wel-betaalde uren, moeten de werknemers inhalen, aldus Scania.

Scania heeft een ruime periode gebruikt om de werknemers de gelegenheid te geven om deze uren in te halen. In december 2020 zijn alle (in totaal 37.609) uren ingehaald.

De vakbonden FNV en CNV hebben evenwel een procedure tegen Scania aangespannen., waarbij de rechter gevraagd wordt of deze regeling van Scania niet in strijd met de wet is.

Twee keer betaald krijgen?

De kantonrechter oordeelt dat ingevolge de cao een werknemer geen aanspraak kan maken op een toeslag of geld indien er zogenaamde “inhaaluren” zijn. De uren die de werknemers niet hebben kunnen werken tijdens corona, zijn in casu destijds wél uitbetaald.

De vakbonden menen dat het risico van het niet-betalen van loon voor de niet-gewerkte uren ten onrechte naar de werknemers is geschoven. De kantonrechter gaat hier evenwel niet in mee. Immers, de wet, noch de cao zegt dat een werknemer twee keer betaald zou moeten worden voor arbeid. Dat de werkgever een NOW-vergoeding heeft gekregen, neemt niet weg dat de werknemers gewoon de uren moeten inhalen omdat de component ‘arbeid’ anders zou ontbreken.

NOVO’s tip

Alweer een uitspraak over inhaaluren na corona. En wederom (terecht) wordt geacht dat de  werknemers de niet-gewerkte uren moeten inhalen. Een juiste administratie en communicatie naar de werknemers toe is hierbij essentieel.

Heeft u hulp nodig hierbij? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation, Specialist in Arbeidsrecht te Breda. U kunt ons bereiken via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040. 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!