Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Overwerktoeslag voor verplichte opleiding?

Overwerktoeslag voor verplichte opleiding?

Gepubliceerd: 11-apr-2022 08:00

Overwerktoeslag voor verplichte opleiding?

Als een werknemer buiten zijn dienstrooster om tijd besteedt aan een door de werkgever verplichte opleiding, heeft hij dan recht op overwerktoeslag?

Overwerktoeslag

De situatie is als volgt. Werknemers van deze onderneming worden gezamenlijk bijgestaan door het FNV. Het FNV wil dat de werknemers die buiten de reguliere werktijden een verplichte opleiding volgen, worden beloond in de vorm van een overwerktoeslag. De toepasselijke cao bevat bepalingen over overwerk, opleidingstijd en de opleidingsfaciliteiten. Werkgever stelt zich op het standpunt dat zij geen overwerktoeslag hoeft te betalen aangezien zij de werknemers al tegemoet komt met ‘tijd voor tijd’.

Uitleg cao

Het Hof gaat voor de beantwoording van de vraag uit van de volgende uitgangspunten.

  • De toepasselijke cao zegt dat tijd die besteed is aan opleiding gelijk staat met arbeidstijd. Dit betekent dat een werknemer die tijd besteedt aan de opleiding binnen het dienstrooster, heeft gewerkt en deze uren niet hoeft in te halen.
  • Ook bepaalt de cao dat de werknemer voor de aan de opleiding besteedde uren het reguliere/eigenlijke loon moet ontvangen.

Het standpunt van het FNV zou dan betekenen, aldus het Hof, dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de normale, gewerkte uren en de uren die besteed worden aan de opleiding. Met andere woorden, een werknemer zou dan extra beloond worden indien hij buiten het dienstrooster om tijd besteedt aan de opleiding. Een werknemer die tijdens werktijd met de opleiding bezig is, zou dan ‘normaal’ beloond worden. Dit leidt tot onderscheid of tot een keuzevrijheid van de werknemer om na werktijd tijd in de opleiding te steken om zo meer loon te krijgen. Dit past niet binnen het doel van de cao en de toepasselijke bepalingen.

Het FNV wordt dus in het ongelijk gesteld. Werkgever biedt haar werknemers al voldoende voor de tijd die zij besteden aan de verplichte opleiding.

NOVO’s tip

Een duidelijke uitspraak van het Hof. Elke cao is anders. Bekijk daarom goed wat er geldt voor jouw branche, sector of functie. By the way, vanaf augustus 2022 is het niet meer mogelijk om een noodzakelijk opleidingskosten te verhalen op de werknemer; het studiekostenbeding komt dasarmee op zijn kop te staan. Ook wordt opleidingstijd aangemerkt als arbeidstijd. (https://open.overheid.nl/repository/ronl-0ede6bc8-8cbd-4b5d-b804-3705e792e727/1/pdf/wetsvoorstel-implementatie-richtlijn-transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden.pdf . Wil je weten wat dit betekent voor jouw organisatie? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!