Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Vakantiedagen opnemen verplichten, mag dat?

Vakantiedagen opnemen verplichten, mag dat?

Gepubliceerd: 18-apr-2022 08:00

Vakantiedagen opnemen verplichten, mag dat?

Tijdens de coronacrisis hebben veel werkgevers om tafel gezeten met hun werknemers om over de vakantiedagen en het verval van werkzaamheden te praten. Er zijn veel ‘gentlemen’s agreements’ gesloten waarin partijen overeen komen dat de vakantiedagen worden opgenomen. Zijn dit soort afspraken juridisch toelaatbaar?

Pandemie

De situatie is als volgt. Werkgever is een horecagelegenheid. Eind maart 2020 heeft er een personeelsbijeenkomst plaats gevonden waarin werkgever met alle werknemers een afspraak overeen gekomen is met betrekking tot het opnemen van alle vakantiedagen en eventuele overuren tijdens de sluiting van de onderneming. Dit, in verband met de coronapandemie en het wegvallen van werkzaamheden.

Werknemer is sinds november 2019 in dienst bij werkgever. Hij heeft eerst een contract voor zes maanden gekregen, daarna is deze verlengd voor de duur van acht maanden. Hierna is hem meegedeeld dat het contract niet zal worden verlengd.

Vakantiedagen uitbetalen

Nadat hij te horen heeft gekregen dat zijn contract niet zou worden verlengd, stelt hij zich op het standpunt dat zijn niet-genoten vakantiedagen uitbetaald hadden moeten worden.

De Haagse kantonrechter gaat hier niet in mee. Met het oog op de coronapandemie en alle maatregelen die werkgevers hebben moeten inzetten om ontslagen te voorkomen en het hoofd boven water te houden, is het niet redelijk en billijk om te oordelen dat de vakantiedagen uitbetaald zouden moeten worden. Dat de werknemer de schriftelijke afspraak niet had ondertekend doet niets af aan het oordeel van de rechter, immers hij heeft ook geen bezwaar gemaakt tegen de afspraak.

NOVO’s tip

De coronapandemie was een typisch gevalletje ‘nood breekt wet’. Om sluiting en ontslag te voorkomen zochten werkgevers hun heil naar een verplichte opname van vakantiedagen van de werknemers. Nu het grootste en ergste gedeelte van de pandemie over is, is het raadzaam om voorzichtiger te zijn met het inzetten en gebruiken van dit soort gentlemen’s agreements. Laat je op tijd adviseren over de mogelijkheden. Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation, Specialist in Arbeidsrecht te Breda via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040. 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!