Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Concurrentiebeding om een werknemer te binden, mag dat?

Concurrentiebeding om een werknemer te binden, mag dat?

Gepubliceerd: 27-jun-2022 08:00

Concurrentiebeding om een werknemer te binden, mag dat?

Een erg actueel onderwerp kwam tot rechtspraak deze maand: mag je een werknemer binden met een concurrentiebeding vanwege de huidige arbeidsmarktkrapte? De Hoge Raad heeft onlangs antwoord op deze vraag gegeven.

Kantonrechter en Hof

Werknemer is in 2015 in dienst getreden bij werkgever en heeft hier tot 2020 gewerkt als internationaal chauffeur. In de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een concurrentiebeding opgenomen. In maart 2020 is werknemer bij een rechtstreekse concurrent van werkgever in dienst getreden. Werkgever heeft bij kort geding verzocht werknemer te veroordelen tot:

1) staking van de werkzaamheden

2) betaling van de contractuele boete

3) nakoming van het concurrentiebeding

Werknemer heeft op zijn beurt vernietiging dan wel een schorsing van het concurrentiebeding gevorderd. De kantonrechter heeft werkgever in het gelijk gesteld, maar in hoger beroep is werknemer in het gelijk gesteld. Het hof is daarbij van oordeel dat een concurrentiebeding er niet is enkel om een werknemer te binden aan het bedrijf. Het is bedoeld om het bedrijfsdebiet te beschermen. Het belang van de werkgever moet dus wijken voor het belang van de werknemer als het alleen om een binding van de werknemer gaat. De werkgever was het hier niet mee eens en stelde cassatie in.

Bedrijfsdebiet en belangen

Bij de Hoge Raad klaagt werkgever dat zijn belangen niet voldoende zijn meegewogen bij het oordeel van het hof. Werkgever stelt zich op het standpunt dat hij de gelegenheid had moeten krijgen om op zoek te gaan naar vervangend personeel, vooral in deze krappe arbeidsmarkt. Anders gaat dit ten koste van de continuïteit van de onderneming en dus ook van het bedrijfsdebiet.

Hoge Raad

De Hoge Raad gaat evenwel niet mee in het betoog van werkgever. Een concurrentiebeding is er niet voor om een werknemer in dienst te houden, al dan niet voor een zekere tijd totdat vervangend personeel is gevonden. Dit is niet het bedrijfsdebiet zoals bedoeld is in het licht van een concurrentiebeding en behoort tot het ondernemingsrisico van werkgever. De belangen van werkgever moeten daarom in dit geval wijken voor de belangen van werknemer om elders zijn brood te kunnen verdienen.

NOVO’s tip

Gezien de rechtspraak van de laatste tijd, is het veilig om te stellen dat concurrentiebedingen alleen nog in specifieke situaties toelaatbaar zijn en beperkt moeten worden tot ongeveer een jaar. Volgens deze HR-uitspraak, moet een werknemer de vrijheid hebben om van werkgever naar werkgever te gaan zonder belemmerd te worden in een beding. Zijn jouw concurrentiebedingen redelijk voor jou(w werknemers)? Laat ze checken door ons. Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. We zijn bereikbaar via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!