Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Aansprakelijkheid DuPont jegens werknemer

Aansprakelijkheid DuPont jegens werknemer

Gepubliceerd: 18-jul-2022 08:00

Aansprakelijkheid DuPont jegens werknemer

In dit artikel bespreken we een van de vele aansprakelijkheidszaken die Du Pont op dit moment heeft lopen. Du Pont is een bedrijf dat chemische stoffen ontwikkelt en vervaardigt.

Materiele schade

De situatie is als volgt. Werkneemster heeft van 1977 tot 1988 gewerkt bij Du Pont. In de fabriek die destijds in Dordrecht gevestigd was, werd lycravezel ontwikkeld en geproduceerd. Bij het maken van lycra werd DMAc gebruikt als oplosmiddel. Werkneemster in kwestie werkte als inspectrice op de afdeling Inpak. Werkneemster stelt zich op het standpunt dat Du Pont onvoldoende maatregelen heeft genomen om haar te beschermen tegen DMAc waardoor zij nu met medische problemen kampt. Zij vordert materiele en immateriële schade.

Du Pont stelt zich op het standpunt dat zij wel degelijk voldoende heeft gedaan om de werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan DMAc. Zij stelt zich op het standpunt dat zij grenswaarden heeft gehanteerd, blootstelling gemeten heeft met luchtmeters en urinetests heeft laten uitvoeren bij medewerkers om het gehalte juist te kunnen meten (en te bewaken).

Onvoldoende maatregelen

De kantonrechter is van oordeel dat Du Pont onvoldoende heeft gedaan. Allereerst heeft Du Pont niet aannemelijk kunnen maken dat de blootstelling altijd onder de vastgestelde grensvoorwaarden is gehouden. Verder had Du Pont moeten voorkomen dat werknemers in direct contact kwamen met DMAc en heeft zij haar werknemers niet of onvoldoende gewaarschuwd voor de mogelijke schadelijke effecten van DMAc.

Evenwel is nog onduidelijk wat de schade is door dit onzorgvuldig handelen. Op dit moment ligt de bewijslast hiervoor bij de werknemer. Zij moet aantonen dat de ziektes en letsel die zij op dit moment heeft, te wijten zijn aan het werk dat zij bij Du Pont heeft verricht (zogenaamd causaal verband). Een lastige taak aangezien de werkzaamheden van de werkneemster dateren van 1977 tot 1988.

NOVO’s tip

Het laatste is nog niet gezegd over de vele ingrijpende medische gevolgen dat werken bij Du Pont met zich heeft meegenomen. Mocht je meer willen weten over Du Pont en de aansprakelijkheidszaken, kijk dan Dark Waters op Netflix. Mark Ruffelo vertolkt de rol van Robert Bilott, de eerste advocaat die de juridische strijd met Du Pont aandurfde. Mocht je verder zelf vragen hebben over risico’s van aansprakelijkheid? Neem dan contact met ons op: NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in arbeidsrecht. Je kunt ook – ook tijdens de zomervakantie – gewoon bereiken op telefoonnummer 076-2056040 en per mail op info@novo-advocatuur.nl

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!