Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Lunchen met vriend komt CEO duur te staan

Lunchen met vriend komt CEO duur te staan

Gepubliceerd: 08-aug-2022 08:00

Lunchen met vriend komt CEO duur te staan

We hebben het al eerder gehad over de verhoogde verantwoordelijkheid van een werknemer in een hoge functie (CEO, CFO etc). In dit artikel leggen we aan de hand van weer een recente uitspraak uit hoe een dergelijke werknemer de verantwoordelijkheid privé/werk zou moeten benaderen als het aankomt op vriendschappen.

Beperkende bedingen

De situatie is als volgt. Werknemer is al sinds juni 2013 in dienst bij werkgever als CEO. Onderdeel van zijn arbeidsovereenkomst is een geheimhoudingsbeding, een relatiebeding alsook een antiwervingsbeding.

Op 20 augustus 2021 heeft werknemer zijn arbeidsovereenkomst schriftelijk opgezegd, deze opzegging is door werkgever bevestigd. Zijn arbeidsovereenkomst zou 30 november 2021 eindigen. In de bevestiging wijst werkgever werknemer op voornoemde beperkende bedingen die gelden. Werkgever vergezelt deze bevestiging met een lijst van relaties die onder de bedingen vallen.

Boete

Per 1 december 2021 is de dan inmiddels ex-werknemer in dienst getreden bij een andere, niet concurrerende werkgever. In maart 2022 heeft ex-werknemer contact gehad (waaronder een lunch) met twee tussenpersonen van relaties van werkgever. Ook blijkt dat vijf werknemers die in het team van de CEO zaten, zijn overgestapt naar deze andere werkgever. Hierop besluit werkgever ex-werknemer aan te schrijven en een bedrag van €10.000 te claimen voor het schenden van de overeengekomen postcontractuele bedingen. 

Heeft de CEO zijn geheimhoudingsbeding, relatiebeding en/of zijn antiwervingsbeding geschonden?

Kantonrechter

Met betrekking tot het relatiebeding oordeelt de kantonrechter dat dit geschonden is. Hoewel de grenzen van privé/werk vervagen als twee mensen elkaar al langere tijd (zakelijk) kennen, is de kantonrechter van oordeel dat van een CEO verwacht mag worden dat hij zich strikt houdt aan de beperkingen die hij is overeenkomen met zijn werkgever.

Voor deze overtreding moet de CEO €50.000 boete betalen.

Met betrekking tot het geheimhoudingsbeding en antiwervingsbeding oordeelt de kantonrechter dat deze niet zijn geschonden door werknemer. Dat enkele werknemers uit het team van CEO zijn overgestapt naar de nieuwe werkgever van CEO, wijst nog niet op het schenden van de bedingen. Ook heeft werknemer aannemelijk gemaakt dat hij niet betrokken was bij de overstap en het aannemen van deze vijf werknemers.

NOVO’s tip

Hoe hoger en gevoeliger de functie, hoe belangrijker het wordt om je bedrijf te beschermen met beperkende (contractuele én post-contractuele) bedingen. We helpen je graag met het opstellen en juist uitvoeren van deze bedingen zodat alle mogelijke scenario’s opgenomen zijn in de bepalingen. Neem voor informatie contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

 

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!