Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Medische noodzakelijke of cosmetische ingrepen, ziekte en verlof: hoe zit het?

Medische noodzakelijke of cosmetische ingrepen, ziekte en verlof: hoe zit het?

Gepubliceerd: 29-aug-2022 08:00

Medisch noodzakelijke of cosmetische ingrepen, ziekte en verlof: hoe zit het?

Voor wiens rekening komt de verlofperiodes van een werknemer vanwege, tijdens en na een cosmetische ingreep? We bespreken het in dit artikel.

Borstverkleining

De situatie is als volgt. Werkneemster is in dienst getreden bij werkgever op 1 januari 2015 als pedagogisch medewerker. Vanwege rug- en schouderklachten heeft haar huisarts haar doorverwezen naar een plastisch chirurg om een borstverkleining te verrichten. Begin maart 2020 laat zij werkgever weten dat zij voornemens is om een borstverkleining te laten verrichten. Op 16 maart 2022 heeft werkneemster laten weten dat de operatie 22 april 2022 zal plaatsvinden en heeft zij zich per e-mail ziek gemeld. Na de ingreep heeft de bedrijfsarts geconcludeerd dat werkneemster niet kon werken vanwege medische klachten.

Opzettelijk ziek

Werkgever stopt de loondoorbetaling per 23 april 2022. Volgens werkgever komt de periode van operatie en herstel voor rekening van werkneemster. Werkgever stelt zich op het standpunt dat werkneemster er zelf voor gekozen heeft een operatie te ondergaan in het buitenland zonder medische noodzaak. En omdat er dus sprake is van het “opzettelijk” veroorzaken van arbeidsongeschiktheid, heeft werkneemster geen recht op loon, aldus werkgever.

Werkneemster stelt zich op het standpunt dat de arbeidsongeschiktheid niet met opzet is veroorzaakt en start een loonvorderingsprocedure in kort geding.

Niet puur cosmetisch

De Rotterdamse kortgedingrechter oordeelt als volgt.

Hoofdregel is dat een werkgever de eerste 104 weken moet doorbetalen in geval van ziekte van een werknemer. Een uitzondering op deze regel is als werknemer met opzet zijn/haar ziekte heeft veroorzaakt. Naar het oordeel van de rechter is er evenwel in deze casus geen sprake van opzet, althans is dit niet (voldoende) aangetoond door werkgever.

Werkneemster heeft zich in 2017, 2018 en 2020 bij de huisarts gemeld voor de rug-en schouderklachten. Uit het advies van de bedrijfsarts is gebleken dat er sprake is van medische klachten. Er was dus voldoende aanleiding voor een borstverkleining en deze aanleiding was niet puur cosmetisch.

NOVO’s tip

Cosmetische ingrepen komen steeds meer voor. Goede communicatie tussen werknemer en werkgever is essentieel om het verlof en de noodzakelijkheid van een ingreep in goede banen te leiden. Herstelperiodes zijn in bijna alle gevallen geen periodes van opzettelijke ziekte en komen dus niet voor rekening van de werknemer. Enkele vragen die je als werkgever in dergelijke situaties mee kan nemen is:

1) is er (ook) sprake van medische noodzaak of is de ingreep geheel cosmetisch?

2) Is het mogelijk om vakantiedagen op te nemen?

Wilt u meer informatie over (cosmetische) medische ingrepen en verlof? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!