Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Afhankelijkheidsrelatie werkgever/werknemer

Afhankelijkheidsrelatie werkgever/werknemer

Gepubliceerd: 05-sep-2022 08:00

Afhankelijkheidsrelatie werkgever/werknemer

Vandaag brengen we een uitspraak onder de aandacht waarbij de kantonrechter wederom korte metten maakt met seksueel getinte omgangsvormen die door de werkgever worden geïnitieerd en/of bevorderd.

Aangifte

De situatie is als volgt. Werknemer is op 1 maart 2017 in dienst getreden bij werkgever als logistiek medewerker. Op 25 juni 2020 heeft werknemer zich ziek gemeld. Op 6 augustus 2020 heeft de bedrijfsarts vastgesteld dat werknemer volledig arbeidsongeschikt is. In september en november van datzelfde jaar hebben werknemer in kwestie en een collega van hem aangifte van aanranding gedaan tegen (directeur van) werkgever.

Ontbinding

Werknemer verzoekt in onderhavig procedure een ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen van de werkgever en vordert een transitie- en billijke vergoeding van tezamen €175.000.

De Rotterdamse kantonrechter gaat deels mee in de vordering van werknemer. Werknemer heeft kunnen aantonen dat terugkeer bij de werknemer tot ernstige gezondheidsschade zal leiden. Het standpunt van werkgever dat de gedragingen van de directeur los gekoppeld moeten worden van werkgever, faalt. De directeur ís werkgever, aldus de kantonrechter.

Vast is komen te staan dat werkgever regelmatig seksueel getinte opmerkingen maakte, de directeur verlangde dat werknemer hem knuffelde bij binnenkomst en werknemer meerdere malen bij de geslachtsdelen heeft aangeraakt.

Ernstig verwijtbaar

Door toedoen van werkgever is er een onveilige werkomgeving ontstaan en heeft de directeur zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dit is naar het oordeel van de kantonrechter dermate ernstig dat dit leidt tot ernstig verwijtbaar handelen (en nalaten) van werkgever. Ook met een mogelijke consensus, zoals door werkgever gesteld, is het gedrag van de directeur volkomen ongepast en onacceptabel. De directeur had zich bewust moeten zijn van de afhankelijkheidsrelatie die zijn werknemers hebben met hem.

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op verzoek van werknemer. Er wordt in een samenhangende zaak een transitievergoeding van ruim €6000 en een billijke vergoeding toegekend van €50.000

NOVO’s tip

De rechters lijken – terecht – korte metten te maken met ongewenst gedrag van werkgevers en diens vertegenwoordigers. Het (slappe) argument “locker - roomtalk” wordt -gelukkig- niet meer geaccepteerd. Werkgevers hebben een belangrijke (voorbeeld) positie binnen de samenleving en enige vorm van grensoverschrijdend gedrag wordt bestraft. Wilt u meer weten over soortgelijke casussen? Heeft u (nog) geen protocol over integriteit en grensoverschrijdend gedrag, of wilt u uw huidige protocol laten toetsen? Bent u zelf de dupe van een afhankelijkheidsrelatie en wilt u uw rechten weten? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!