Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Leidt targets niet halen tot disfunctioneren?

Leidt targets niet halen tot disfunctioneren?

Gepubliceerd: 12-dec-2022 08:00

Leidt targets niet halen tot disfunctioneren?

De d-grond: wellicht de grond die het mest gebruikt wordt en vaak moeilijk toegewezen wordt. Dossieropbouw is essentieel en zelfs een gedegen dossier kan soms onvoldoende zijn om een arbeidsovereenkomst op deze grond te ontbinden. Zo ook in deze uitspraak van de kantonrechter te Zwolle.

Disfunctioneren

De situatie is als volgt. Werknemer is sinds 1 september 2019 in dienst bij werkgever in de functie van senior vice-president. Zijn functieomschrijving zegt dat hij verantwoordelijk is voor het leiden, beheren en uitbreiden van het direct sales team in Europa, Midden-Oosten en Afrika. Ook is hij verantwoordelijk van het genereren van expansiedoelstellingen. Werknemer heeft in zowel december 2021 en januari 2022 te horen gekregen dat hij onvoldoende functioneert en dat hij een angstcultuur zou creëren op de werkvloer. Nadat werkgever werknemer in april 2022 een verbeterplan heeft aangereikt, heeft werkgever in juli kenbaar gemaakt de arbeidsovereenkomst met werknemer te willen beëindigen. Omdat werknemer geen medewerker verleent, verzoekt werkgever vervolgens de kantonrechter om een ontbinding op grond van disfunctioneren (de zogenaamde d-grond).

Targets

De kantonrechter oordeelt evenwel dat er geen sprake is van disfunctioneren. Werknemer wordt door werkgever verweten zijn omzettargets niet te hebben gehaald en onderbouwt dit, maar wel erg summier en niet eenduidig. De kantonrechter vindt daarop dat het enkele feit dat iemand zijn targets niet haalt, onvoldoende is om te spreken van disfunctioneren. Er moet méér zijn dan alleen het niet behalen van targets.

De werkgever probeert het daarom nog over een ander boeg te gooien en waagt een ontbinding nog voor elkaar te boxen door de verstoorde arbeidsrelatie als grond aan te voeren. Maar ook dat mag niet baten. De kantonrechter erkent dat het wederzijdse vertrouwen is geschaad en op het functieniveau van werknemer is een bepaalde mate van wederzijds vertrouwen vereist voor een goede taakvervulling, maar door werkgever is dit onvoldoende gesteld, althans is er onvoldoende gedaan om dit te proberen op te lossen.

Het ontbindingsverzoek kan ook op deze grond geen stand houden en geeft werkgever nul op rekest.

NOVO’s tip

Dossieropbouw is van essentieel belang om een ontbinding op de d-grond te behalen. Vanaf aanvang van de arbeidsovereenkomst kunnen alle documenten zoals functioneringsgesprekken, ziekmeldingen, officiële waarschuwing en relevante correspondentie worden opgeslagen in het personeelsdossier. Dat kan van groot belang zijn om een dossier kloppend te maken, Daarnaast blijft het van belang dat er zorgvuldig gezocht wordt naar een opossing. Bij een d-grond vaak gelegen in et verbetertraject, maar bij de verstoorde arbeidsrelatie is dat zeker ook het aangaan van het gesprek, al dan niet aan de hand van een mediator. Wilt u meer weten over dossieropbouw? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!