Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
CAO loonsverhoging na overgang van onderneming

CAO loonsverhoging na overgang van onderneming

Gepubliceerd: 19-dec-2022 08:00

CAO loonsverhoging na overgang van onderneming

Bij een overgang van onderneming geldt in beginsel dat alle rechten en plichten van de werknemers één op één mee overgaan naar de overnemende partij. Voor de werknemer verandert er dus niets. Maar wat als de overnemende partij een nieuwe overeenkomst aangaat? U leest het hier.

Overgang van onderneming

De situatie is als volgt. Werkgever A houdt een cao aan en wordt op een gegeven moment (deels) overgenomen door Werkgever B. Werkgever B is evenwel géén lid van de bij de cao aangesloten werkgeversvereniging en de werkzaamheden van werkgever B vallen ook niet onder een cao.

Het FNV heeft met werkgever B onderhandeld over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, maar deze onderhandelingen hebben niet tot resultaat geleid.

Werkgever B stuurt vervolgens een brief naar alle (overgenomen) werknemers waarin wordt medegedeeld dat er een salarisverhoging van 2,75% zal worden doorgevoerd voor alle werknemers. Na deze laatste salarisverhoging worden toekomstige salarisverhogingen voortaan beoordeeld aan de hand van bedrijfsresultaten (en dus niet meer conform cao). De werknemers hebben niet geprotesteerd tegen deze brief.

Nakoming cao

Het FNV vordert in onderhavig hoger beroep dat de in de cao van werkgever A geldende loonsverhoging dient te worden toegepast, nu er sprake zou zijn van een zogenaamd “dynamisch incorporatiebeding”. Met zo’n beding worden partijen langdurig aan een betreffende cao en de daaropvolgende cao's gebonden.

Het hof merkt allereerst op dat het merkwaardig is dat het FNV pas enkele jaren ná de overgang van onderneming een beroep doet op het dynamische incorporatiebeding. Het Hof verbaast zich dat de arbeidsovereenkomsten niet (eerder) ter discussie zijn gesteld.

Uit relevante jurisprudentie volgt dat een incorporatiebeding (een bepaling in een arbeidsovereenkomst waarmee een cao van toepassing wordt verklaard) mee overgaat op verkrijger. In dit geval van werkgever A naar werkgever B. Deze rechtsregel geldt echter niet wanneer de verkrijger een mogelijkheid heeft om aanpassing van de arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Werknemers zijn bij het aanbod van nieuwe arbeidsovereenkomsten op de hoogte gesteld dat werkgever B niet gebonden wilde zijn aan de loonsverhogingen uit de cao van werkgever A. Hier zijn werknemers uitdrukkelijk mee akkoord gegaan.

Dit leidt ertoe, aldus het Hof, dat werknemers geen aanspraak kunnen maken op de loonsverhoging die in de cao van werkgever A stond, omdat zij welbewust akkoord zijn gegaan met de nieuwe arbeidsovereenkomsten. Het FNV vangt derhalve bot.

NOVO’s tip

Een in een arbeidsovereenkomst opgenomen incorporatiebeding gaat in beginsel één op één mee over op de verkrijger in geval van overgang van onderneming. Dat wil zeggen dat een overgang van onderneming geen belemmering hoeft te zijn om aanspraak te blijven maken op cao-bepalingen. Het kán evenwel mogelijk zijn om hier uitdrukkelijk afstand van te doen, zoals in onderhavig geval. Wilt u meer weten over cao’s, incorporatiebedingen en overgang van ondernemingen? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!